Do štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia zapojiť aktivitami v čase od 2. septembra do 1. decembra 2020

AKTIVITY 2020

1. december Svetový deň boja proti AIDS – vyvrcholenie štrnásteho ročníka kampane Červené Stužky na školách Slovenska

V štrnástom ročníku sa z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie COVID 19 neuskutoční stretnutie  v Žiline.
Ďakujeme rádiu Regina za reláciu o Svetovom dni boja proti AIDS, ktorá bola práve dnes 1.decembra 2020 ráno odvysielaná. RELÁCIA TU
Zviditeľnenie 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, sa uskutoční na školách a školských zariadeniach Slovenska, ku ktorému kampaň školy a školské zariadenia pozýva. Program dňa si pripraví škola alebo školské zariadenie podľa svojich aktuálnych možností.
Typy na zviditeľnenie 1.decembra – Svetového dňa boja proti AIDS (s možnosťou realizácie aj v domácom online prostredí):

  

Záverečná správa kampane 2020

Záverečná správa kampane 2020 TU

Finančná správa kampane 2020 TU

ZŠ Výtvarná súťaž LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY

 SÚŤAŽ UKONČENÁ zapojené školy TU
     Vyhodnotenie 1.decembra 2020 TU.  VÍŤAZNÉ PRÁCE TU

Plagát  pdf

SŠ Výtvarná súťaž LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY

   SÚŤAŽ UKONČENÁ zapojené školy TU
     Vyhodnotenie 1.decembra 2020 TUVÍŤAZNÉ PRÁCE TU


Plagát pdf

ŠZŠ Výtvarná súťaž LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY

SÚŤAŽ UKONČENÁ zapojené školy TU
     Vyhodnotenie 1.decembra 2020 TU.  VÍŤAZNÉ PRÁCE TU


Plagát pdf

Literárna súťaž na tému My a vírusy 21.storočia.

Súťaž je určená pre stredné a základné školy a školské zariadenia Slovenska.
SÚŤAŽ UKONČENÁ
zapojené školy SŠ TU
zapojené školy ZŠ TU
Vyhodnotenie 1.decembra 2020 TU

ZBORNÍK VÍŤAZNÝCH PRÁC TU 


Kat. SŠ

1.miesto: Timea Uhlíková, Stredná športová škola, Rosinská cesta, Žilina  VIDEO TU
2.miesto: Annamaria Patrícia Čechová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina TU
3.miesto: Martin Kršjak, SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova ul., Levoča TU
4.miesto: Lucia Lanczová, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská ul., Galanta TU
5.miesto: Bianka Štrebová, SOŠ technická, Bratislavská cesta, Komárno TU
6.miesto: Lujza Olexová, SZŠ, Daxnerova ul., Trnava  TU
Čestné uznanie: Liana Čelinská, CSOŠ sv. Terézie z Lisieux, Bánovce nad Bebravou  TU
Čestné uznanie: Karolína Huliaková, Spojená škola Hlavná ul., Žilina – Bytčica  TU
Gratulujeme!

Kat. ZŠ
1.miesto: Alexandra Kováčová, ZŠ Veľké Uherce  VIDEO  TU
2.miesto: Matej Bača, ZŠ s MŠ, Hlavná ul., Kapušany TU
3.miesto: Hana Hagarová, ZŠ, Martinská ul., Žilina TU
4.miesto: Eva Kovářová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska ul., Šaľa TU
5.miesto: Alex Pokorný, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina TU
6.miesto: Peter Toth, ZŠ, M. R. Štefánika, Trebišov TU
Čestné uznanie: Sofia Ferancová, ZŠ F. E. Scherera, Piešťany TU
Čestné uznanie: Vanesa Bodišová, ZŠ Prílepská ul., Zlaté Moravce TU
Čestné uznanie: Nina Dudiňáková, Súkromná ZŠ, Giraltovce TU
Gratulujeme!

 

Plagát pdf

Online BIO-PSY-SOC olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl

Olympiáda bude prebiehať 1.decembra 2020 formou online testu a bude súčasťou 1.decembra Svetového dňa boja proti AIDS. V online teste budú otázky z okruhov biológie človeka, psychického zdravia a sociálnych vzťahov so zameraním na tému HIV/AIDS. USB kľúčom kampane bude odmenených 60 najlepších žiakov.
Link na olympiádu bol zverejnený 1.decembra 2020 od 9.00 do 11.00.  Vyhodnotenie online testu  / SŠ 

VYHODNOTENIE
ZOZNAM zapojených škôl TU
ZOZNAM víťazov TU
Víťazom olympiády gratulujeme a odmena im bude zaslaná poštou. 

Online hodina na tému HIV/AIDS

K príprave je možnosť využiť videá a materiály dostupné na webovej stránke kampane v časti NA STIAHNUTIE.
Online hodina sa môže tiež stať súčasťou záverečnej správy zapojenej školy.
Typy na online hodiny TU pdf

AKTIVITY na zviditeľnenie 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS, a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste…  podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, napr. červeným alebo bielym oblečením, nosením červenej stužky… Aktivity zo škôl budú súčasťou Správy.

Súťaž SPRÁVA pre Červené stužky

SÚŤAŽ UKONČENÁ
Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré zašlú správu o svojich aktivitách pre kampaň prostredníctvom webového formulára kampane  do 7.12.2020.
ODMENA pre 20 NAJ správ zo škôl a školských zariadení Slovenska, ktoré zviditeľnili 1.december Svetový deň boja proti AIDS.

Vyhodnotenie súťaže TU

Komisia súťaže Správa pre Červené stužky hodnotila 70 správ (zaslaných ku dňu 7.12.2020) na webovej stránke kampane v časti Zapojené školy a rozhodla sa udeliť odmenu školám alebo školským zariadeniam takto:

Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
Gymnázium s VJM, Dunajská ul., Bratislava-Staré Mesto
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP, Myjava
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna, Lučenec
ZŠ, Hrnčiarska ul., Stropkov
ZŠ Ivana Branislava Zocha, Revúca
ZŠ s MŠ, Školská ul., Pečovská Nová Ves
ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami
ZŠ s MŠ, Masarykova ul., Košice-Staré Mesto
ZŠ, Komenského ul., Turany
ZŠ sv. Vojtecha, Levická ul., Vráble
ZŠ, Čaklov
ZŠ s MŠ, Ul. Školská ul., Vikartovce
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu, Banská Bystrica
Súkromná ZŠ pri SLVS Senec, Diaľničná ul., Senec
SŠ, F. Rákócziho ul., Kráľovský Chlmec
SŠ – Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou, Topoľčany
ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta, Šamorín
ŠZŠ, Partizánska ul., Klenovec
ZŠ, Bukovecká ul., Košice – Nad jazerom
Cena komisie:
Gymnázium, Šrobárova ul., Košice-Staré Mesto
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského ul., Sučany

Kampaň Červené stužky gratuluje odmeneným školám a zároveň ďakuje všetkým zapojeným školám a školským zariadeniam za všetky zaslané správy a všetky aktivity uskutočnené pre Červené stužky 2020. Odmena bude zaslaná poštou.

Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, centrá zaoberajúce sa problematikou HIV/AIDS … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, resocializačné zariadenia, centrá zaoberajúce sa problematikou látkových a nelátkových závislostí … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane alebo použiť video-prednášky v časti NA STIAHNUTIE.

K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informovaný súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane, organizácie alebo iné odborné pracoviská zaoberajúce sa problematikou obchodovania s ľuďmi … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane alebo použiť video-prednášky v časti NA STIAHNUTIE.

K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informovaný súhlas rodičov.

►Dávame do pozornosti:
www.charita.sk/link

www.obchodsludmi.sk

www.novodobiotroci.sk

http://www.oz-spk.sk/temy_prednasok/prevencia_kriminality/

►Kampaň Medzinárodnej organizácie pre migráciu (od októbra 2014) http://www.bezpecnecestovanie.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi

►Kampaň Slovenskej katolíckej charity (od októbra 2014) http://www.twolittlegirls.org/ Kampaň je spojená s premietnutím kresleného filmu Two little girls – Dve malé dievčatá (film bol vytvorený pre kampaň Two little girls – Dve malé dievčatá, je nadabovaný do slovenského a rómskeho jazyka). Po premietnutí filmu môže škola zrealizovať workshop alebo diskusiu na tému obchodovanie s ľuďmi.

Metodická príručka kampane

Metodická príručka kampane bola vytvorená počas piateho ročníka kampane a my budeme radi, ak vám táto príručka bude pomôckou pri realizácii aktivít pre kampaň v školách a školských zariadeniach. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Príručka vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“) a Krajského školského úradu v Žiline. K príprave aktivít si môžete metodickú príručku stiahnuť celú alebo jej jednotlivé časti tu alebo v časti NA STIAHNUTIE.

Dokumenty na stiahnutie

Metodická príručka – celá [.pdf]

Úvod do metodickej príručky [.pdf]

Odborná terminológia kampane [.pdf]

Prednášky a besedy o HIV/AIDS [.pdf]

Abeceda kampane [.pdf]

Kvíz o kampani Červené stužky [.pdf]

Červená stužka [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto prijatia [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto života 1 [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto oslavy [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto pomoci [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto hodnôt [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto tanca [.pdf]

Metodika prezentácie filmu Anjeli [.pdf]

List z Misie sv. Jána v Barbertone [.pdf]

Metodika prezentácie filmu In your face [.pdf]

Staň sa spisovateľom [.pdf]

Triedny alebo školský výskum „Ako bojovať proti HIV/AIDS“ [.pdf]

Kresba do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“ [.pdf]

Tvorba a nosenie červených stužiek od 25. novembra 2020 do 1. decembra 2020

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 25. novembra 2020 do 1. decembra 2020.

Školy a školské zariadenia si samostatne pripravia červené stužky. Ich príprava je jednoduchá. Je potrebné zakúpiť červenú stužku, nastrihať na dĺžku asi 10 cm a po zložení zopnúť špendlíkom a pripevniť na oblečenie. Je vhodné, ak žiaci červené stužky pripravia sami pre seba a svojich spolužiakov, môžu tak hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Červené stužky je možné pripravovať počas triednických hodín, hodín pracovnej výchovy…

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
Plagát  TU

DVD Anjeli

Školy, ktoré film získali v 1. alebo 2. ročníku kampane ho môžu žiakom premietnuť podľa záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto školy, ktoré oň majú záujem, si ho môžu objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostol a tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie komunita Školských sestier sv. Františka, ktorá je medzinárodná. V súčasnosti tu pôsobí slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. List od sestier, detí a pacientov z Misie sv. Jána v Barbertone na stiahnutie TU.[.pdf]V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. „Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani utišujúce prostriedky im nezaberajú,“ hovorí sestra Františka. Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. [ Dokumentárny film 26 min., LUX communication 2004 ][ www.mojamisia.sk ]►Metodika prezentácie filmu (PDF)

DVD HIV/AIDS alebo prednáška na youtube

DVD kampane s názvom „HIV/AIDS“ je pomôckou pre školy a školské zariadenia, pretože prináša odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej PhD. (vedúcej Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej fakulty UK v Martine) na tému HIV/AIDS. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu. Kampaň už nedisponuje uvedeným DVD.

Školy, ktoré film získali prostredníctvom kampane, ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.
Prednáška je aj na youtube: 

DVD In Your Face

DVD s názvom „In yuor face“ kampaň získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový film v angličtine so slovenskými titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane Červené stužky. Je na nás, či sa filmom necháme inšpirovať.

„Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“

Kampaň už rozdala uvedené DVD, momentálne ním nedisponuje.

Metodika prezentácie filmu (.pdf)

DVD Príbehy anjelov

DVD kampane s názvom „PRÍBEHY ANJELOV“ je dokumentárnym filmom vytvoreným v šiestom ročníku kampane Červené stužky (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ 2012). Film je pokračovaním DVD Anjeli o Misii sv. Jána v Barbetone, ktorá sa stará o ľudí nakazených HIV a chorých na AIDS.

„Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to vážny vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si myslíte, že by ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na to hovorí zákon, ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh.“

Kampaň disponuje uvedeným DVD. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.

Metodika prezentácie filmu Príbehy anjelov

Zorganizovanie aktivít

Zorganizovanie aktivít pre kampaň pomocou metodickej príručky kampane.

Metodická príručka – celá [.pdf]

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Otestuj sa

Test o HIV/AIDS

Test o kampani

Správa pre Červené stužky 2020

►Správa: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5 a najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení – fotografie nie sú podmienkou.

► Správu prosíme zasielať prostredníctvom formulára webovej stránky kampane do konca decembra 2020.

Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2021.

Správa pre Červené stužky 2020