Hodnotiaca správa 2022


Text hodnotiacej správy kampane Červené stužky 2022 prosíme vložiť do uvedeného formulára.
Fotografie (najviac dve - nie sú podmienkou ) prosíme nahrať ako prílohu.
Nahratím fotografií, ilustrácií a obrázkov dávate súhlas s ich zverejnením v rámci kampane Červené Stužky.

Formulár je možné uložiť iba raz! Školy ktoré nevyplnia text a uložia formulár nebudú mať zverejnenú hodnotiacu správu.