element10s

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú  pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.  Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
Sedemnásty ročník kampane Červené stužky, prebieha od 4. septembra 2023
a vyvrcholí 1. decembra 2023 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Kampaň nie je spojená s verejnou finančnou zbierkou.

Ďakujeme za podporu kampane.

 

 

SEPTEMBER 2023

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2023

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2023

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2023

VŠETKY AKTIVITY