element10s

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci Rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2021/2022. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
Pätnásty ročník kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2021 a vyvrcholí 1. decembra 2021 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Kampaň nie je spojená s verejnou finančnou zbierkou.

Ďakujeme za podporu kampane.

 

 

SEPTEMBER 2021

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2021

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2021

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2021

VŠETKY AKTIVITY