AIDS

Získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti, je posledné štádium infekcie HIV charakterizované súborom symptómov autoimunitných, nervových, kožných onkologických ochorení ako aj oportúnnych infekcii spôsobených baktériovými, vírusovými a mykotickými infekciami.

Infekcia HIV sa šíri epidemicky a je zapríčinená vírusom ľudského imunodeficitu HIV (vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti). Hostiteľskými bunkami vírusu sú predovšetkým pomocné T lymfocyty. Vírus sa vyskytuje v periférnej krvi, v lymfatických uzlinách, v ejakuláte, cervikálnom sekréte (sekréte krčka maternice), kostnej dreni a mozgovom tkanive chorých osôb, v materskom mlieku u žien po pôrode príp. v stopových množstvách v slzách a slinách.

Prvé príznaky infekcie HIV/AIDS sa môžu aj nemusia objaviť 2-3 týždne po infekcii. Toto začiatočné štádium primárnej infekcie pripomína chrípkový stav a počas neho a následne po ňom sa tvoria HIV protilátky (asymptomatická infekcia). Prejavuje sa zväčšenými lymfatickými uzlinami, malátnosťou, chudnutím. Po ňom nasleduje asymptomatické obdobie trvajúce 6-10-12 rokov, kedy sa vírus pomaly množí , oslabuje imunitný systém ale pacient sa cíti klinicky zdravý. Ide o štádium asymptomatického HIV-nosičstva. Medzi infikovaním vírusom HIV a vypuknutím choroby AIDS u neliečených pacientov môže uplynúť až 6-10, u niektorých pacientov až 12 rokov. Chorobe AIDS predchádza štádium ARC prejavujúce sa perzistujúcou lymphadenopathiou (pretrvávajúce ochorenie lymfatických uzlín), pripája sa výrazné a rýchle zníženie telesnej hmotnosti, únava, horúčka, hnačky, potenie v noci a oportúnna infekcia, napr. orálna kandidóza (ochorenie sliznice úst spôsobené kvasinkami). Pri vyšetrení krvi sa zisťuje lymfopénia (zníženie počtu lymfocytov), leukopénia (zníženie počtu bielych krviniek – leukocytov), trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek – trombocytov), výrazne zvýšená sedimentácia červených krviniek – erytrocytov, anémia (zníženie počtu erytrocytov) a postupný pokles HIV protilátok. Infikovaní jedinci majú zníženú odolnosť proti bežným (oportúnnym) infekciam. Toto štádium predchádza plne rozvinutému klinickému obrazu AIDS. V štádiu AIDS sa u chorých prejavujú rozličné infekcie kože (dermatózy) a vnútorných orgánov, často zapríčinené príležitostne patogénnymi (choroboplodnými) mikroorganizmami. Často sa vyskytujú zhubné nádory (lymfómy, karcinómy) kože a vnútorných orgánov, autoimunitné a neurologické choroby.

PROGNÓZA: Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie.

Terapia (liečba)

Základom liečby sú antiretrovírusové preparáty (v súčastnosti 6 tried liekov), ktoré brzdia množenie vírusu HIV na rôznych stupňoch jeho replikácie v bunke, čím umožňujú postupnú regeneráciu oslabeného imunitného systému, predlžujú a skvalitňujú život pacienta a zlepšujú prognózu ochorenia. Pridružené infekcie a symptómy sa liečia v rámci doplnkovej terapie príslušnými liekmi. Liečba je zatiaľ doživotná. Čím skôr sa infekcia HIV u pacienta zachytí, tým má lepšiu prognózu. Skoro liečený pacient dodržiavajúci liečebný režim má šancu dožiť sa rovnako dlhého veku ako je priemerný vek zdravého človeka. Liečba na Slovensku sa uskutočňuje podľa odporúčaní EACS 

Aktivity

Do aktuálneho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžete zapojiť aktivitami podľa vlastného výberu

Viac info

HIV/AIDS

Link na informácie tejto zákernej choroby a jej príznakoch.

Viac info

Červené Stužky

Na linku získate všetky informácie o projekte Červené Stužky.

Viac info

Kontakt

Link na základné kontaktné údaje Červené Stužky.

Viac info