Gymnázium sv. Františka v Žiline
J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina
email: cervenestuzky@gmail.com

Prosíme o uprednostňovanie emailovej komunikácie.

PhDr. Anna Poláčková
Ďakujeme Vám za každú radu a pomoc.