Tu nájdete vyhodnotenie jednotlivých ročníkov kampane, ako aj aktivity škôl a školských zariadení pre kampaň Červené stužky.

Kampaň Červené Stužky v roku 2022

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2022

Archív 2022

Kampaň Červené Stužky v roku 2021

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2021

Archív 2021

Kampaň Červené Stužky v roku 2020

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2020

Archív 2020

Kampaň Červené Stužky v roku 2019

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2019

Archív 2019

Kampaň Červené Stužky v roku 2018

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2018

Archív 2018

Kampaň Červené Stužky v roku 2017

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2017

Archív 2017

Kampaň Červené Stužky v roku 2016

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2016

Archív 2016

Kampaň Červené Stužky v roku 2015

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2015

Archív 2015

Kampaň Červené Stužky v roku 2014

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2014

Archív 2014

Kampaň Červené Stužky v roku 2013

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2013

Archív 2013

Kampaň Červené Stužky v roku 2012

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2012

Archív 2012

Kampaň Červené Stužky v roku 2011

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2011

Archív 2011

Kampaň Červené Stužky v roku 2010

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2010

Archív 2010

Kampaň Červené Stužky v roku 2009

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2009

Archív 2009

Kampaň Červené Stužky v roku 2008

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2008

Archív 2008

Kampaň Červené Stužky v roku 2007

Pozrite si ako prebiehala kampaň Červené stužky v roku 2007

Archív 2007