Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme.

Zapojené školy

Do sedemnásteho ročníka kampane Červené stužky 2023 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
SOŠ pre žiakov s telesným postuhnutím, Mokrohajska 1, 84240, Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 81102, Bratislava-Staré Mesto
SOŠ elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 03301, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Súkromná stredná odborná škola služieb, Hviezdoslavova 11, 08641, Bardejov
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča
Spojená škola, Kollárova 17, 07801, Sečovce
Gymnázium, Metodova 2, 82108, Bratislava-Ružinov
Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 91792, Trnava
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 97646, Valaská
Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, 059 21, Svit
Gymnázium, Varšavská 1677/1, 01008, Žilina | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 93201, Veľký Meder
Gymnázium, J.M.Hurbana v Čadci, 17.novembra 1296, 002201, Čadca
Spojená škola. PZ SOŠT Jozefa Čabelku, Námestie sv. Martina 5, 908 51, Holíč
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 08542, Bardejov
Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves, Školská 459/12, 082 56, Pečovská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2023
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01, Žilina | Hodnotiaca správa 2023
SOŠ pre sluch.postihn.i, Kutnohorská 675/20, 96701, Kremnica | Hodnotiaca správa 2023
Stredná odborná škola, Prakovce 282, 05562, Prakovce
ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 90089, Častá | Hodnotiaca správa 2023
Spojená škola, Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce, Duchnovičova 506, 06801, Medzilaborce
SOŠ drevárska, Pílska 7, 95501, Topoľčany
Základná škola Žehňa, Žehňa č. 22, 08206, Žehňa
ZŠ Viestova 1, Myjava 90701, Viestova 1, Myjava 90701, 907 01, Myjava
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240, Bratislava-Karlova Ves
Ivana Kupca, Komenského 13, 92001, Hlohovec
Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, 99102, Dolná Strehová
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 01303, Varín
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 94901, Nitra
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami č. 33, 05976, 05976, Stráne pod Tatrami
Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, 968 01, Nová Baňa
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37, Košice
CPP Levice, Mierová 1, 934 01, Levice
Základná škola Rudina, Rudina 443, 023 31, Rudina
Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012, Košice-Nad jazerom
Základná škola, Ulica slobody 1, 04011, Košice-Západ
ZŠ, Ruskov 32, 04419, Košice-okolie
Základná škola, Jelenecká 72, 95101, Nitrianske Hrnčiarovce
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001, Košice-Juh
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany
Základná škola, Pionierov 1, 04801, Rožňava
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2023
ZŠ s MŠ Lužianky, Sasinkova 1, 95141, Lužianky
Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája 1, 04801, Rožňava | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, 92203, Vrbové
Gymnázium Veľká okružná , Veľká okružná 22, 010 01, Žilina | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Obchodná akadémia sv.Tomáša Akvinského , Vysokoškolákov 1760/13, 01008, Žilina
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, 951 97, Žitavany
Spojená škola , SOŠ a SPŠ stavebná, Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola elektrotechnická , Komenského 44, , Košice
Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, Vydrník 121, 05914, Vydrník | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101, Šamorín
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, 01001, Žilina | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Ochodnica 19, 02335, Ochodnica | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Janka Kráľa 1, 01851, Nová Dubnica
Evanjelická SŠ, Komenského 10, 03101, Liptovský Mikuláš
Základná škola sv. Jozefa , Pribinova 35, íľéé+, Hlohovec
Gymnázium, Golianova 68, 949 01, Nitra | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium, Šrobárova 1, 04001, Košice
Skromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701, Giraltovce | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou Gbely, Pionierska 697, 90845, Gbely
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Petra Jilemnického 94/3, 05001, Revúca | Hodnotiaca správa 2023
Školský internát Stredná športová škola , Trieda SNP 104, 04011, Košice-Západ
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, 95701, Bánovce nad Bebravou | Hodnotiaca správa 2023
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 07101, Michalovce
Str. zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, 05401, Levoča
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany
ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou, Hlavná 199, 94903, Úľany mad Žitavou
ZŚ s MŠ, Sasinkova 1, 951 41, Lužianky
Základná škola s materskou školou, Dedinka č.142, 94150, Dedinka
Základná škola Zákopčie, Stred 957, 02311, Zákopčie
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09, Žilina - Bytčica
Základná škola, Ul. 8.mája 640/39, Ul.8. mája 640/39, 089 01, Svidník
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101, Malacky
ZŠ s MŠ J.Holčeka, Dolný Ohaj 583, 94143, Dolný Ohaj
Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 92571, Trnovec nad Váhom
Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8, 048 01, Rožňava
Základná škola Šišov, Šišov 74, 95638, Šišov
Základná škola s materskou školou , Hájske 67, 951 33, Hájske
ZŠ Školská , Školská 1123/29, 957 01, Bánovce nad Bebravou
Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 05001, Revúca | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01, Brezno
Základná škola s MŠ, Bajerov 96, 08241, Bajerov
Základná škola, Námestie mladosti 1, 01015, Žilina
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 92601, Sereď
Základná škola, Dudova 2, 85102, Bratislava-Petržalka
Základná škola s materskou školou CI 32, Centrum I 32, 018 41, Dubnica n/V
Základná škola, Čaklov 495, 09435, Čaklov | Hodnotiaca správa 2023
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 04022, Košice
ZŠ s MŠ Krušetnica, Krušetnica 83, 02954, Krušetnica
Základná škola s MŠ, Krivany 1, 08271, Krivany
Gymnázium Vráble, Školská 26, 95201, Vráble
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51, Nová Ves nad Žitavou
Spojená škola internátna Ždaňa, Abovská 244/18, 044 11, Ždaňa | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Ul. biskupa Királya 5, 945 01, Komárno
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, 01003, Žilina
Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, 02055, Lazy pod Makytou
Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101, Šamorín | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola , Komenského 1119/2, 92203, Vrbové
Špeciálna základná škola, Štúrova, 90877, Šaštín - Stráže
Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14 , Zvolen 960 01, Ul.J.Švermu 1736/14 , Zvolen 960 01, 960 01, Zvolen | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium Antona Bernoláka , Mieru 307/23, 02901, Námestovo
Špeciálna základná škola internátna, Viničná 12, 986 01, Fiľakovo
Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11, Lietavská Lúčka
Hotelová akadémia, Československej brigády 1804, 03101, Liptovský Mikuláš
Spojená škola, Nová 803, Dobšiná, Nová 803, 04925, Dobšiná
Špec.základná škola, Mládežnícka 3, 97703, Brezno
Základná škola , Školská 531/29, 08221, Veľký Šariš | Hodnotiaca správa 2023
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 03301, Liptovský Hrádok
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Horná, 13, 94106, Komjatice
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
Základná škola Rázusova, Rázusova 2260, 02201, Čadca | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou, Školská 539, 95853, Skačany
Spojená škola Kráľovnej pokoja , Na Závaží 2, 010 01, Žilina
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, 94603, Kolárovo
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, 934 01, Levice
SOŠ technická, Levočská 40, 064 0, Stará Ľubovňa
Diagnostické centrum, Skalka 36, 013 11, Lietavská Lúčka
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, A.Kmeťa 1285/4, 96501, Žiar nad Hronom
ZŠ s MŠ Brezovica, Školská 321, 028 01, Brezovica
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Nábrežná 95, 94057, Nové Zámky
SŠ - Špeciálna ZŠ, Pribinova 16/1, 90101, Malacky
Spojená škola, Slnečná 421, 05914, Spišský Štiavnik | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola , Ústredie 976, 02322, Klokočov
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, 05401, Levoča
ZŠ s MŠ - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 03136, Liptovský Mikuláš
Základná škola Veľká Ida, Parková 1, 044 55, Veľká Ida
Centrum poradenstva a prevencie, J. Vuruma č.2, 94901, Nitra
SZŠ Sladkovičova 36, Sladkovičova 36, Prešov, 08001, 08001, Prešov
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061, Tisovec
Základná škola s MŠ, Oščadnica 1374, 02301, Oščadnica
Základná škola SNP, Ostredková 14, 82102, Bratislava II
Základná škola s materskou školou A. Duchnoviča, Ulič 137, Ulič 137, 06767, Ulič
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01, Košice
Spojená škola Piešťany, Valová 40, 92101, Piešťany | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Základná škola, Slovinky 71, 05340, Slovinky
Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 03101, Liptovský Mikuláš
Špeciálna základná škola, SNP 827/53, 078 01, Sečovce | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 90301, Senec
Základná škola, Školská 492/15, 97226, Nitrianske Rudno
Spojená škola, Železničná 131, 05952, Veľká Lomnica
Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 08645, Marhaň
Základná škola, Mirka Nešpora 2, 08001, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680, Martin | Hodnotiaca správa 2023
Odborné učilište, Stavbárska 11, 036 80, Martin | Hodnotiaca správa 2023
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420 , 085 01, Bardejov | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou Urmince , Školská 298, 95602, Urmince 298
Základná škola Široké, Široké 141, 082 37 Široké, 08237, Široké
Základná škola Tomášov, Školská 7, 90044, Tomášov
Základná škola , Základná škola Alexandra Pavloviča, 08901, Svidník | Hodnotiaca správa 2023
Súkromná základná škola ako súčasť Súkromného liečebno-výchovného sanatória, Diaľničná cesta 3, 90301, Senec
Stredná priemyselná škola, Športová 675, 91601, Stará Turá
Základná škola s MŠ, Veľké Ludince 390, 93565, Veľké Ludince
Základná škola Vilka Šuleka , Školská 165, 92001, Hlohovec -Šulekovo
ZŠ Kudlovská , Kudlovská 11, 06601, Humenné
Základná škola, Ústredie 760, 02301, Oščadnica | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Čifáre 137, 95161, Čifáre
Gymnázium, Mládežnícka 22, 93601, Šahy
ZŠ , Sokolíkova 2, 841 01, Bratislava
Špeciálna základná škola , Hlavná 157, 94701, Zelený Háj, Hurbanovo
Základná škola s MŠ, Pod Kláštorom 158, 96653, Hronský Beňadik | Hodnotiaca správa 2023
Súkromná stredná športová škola, Sídlisko SNP 6, 91451, Trenčianske Teplice
Školský internát, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 , 066 01, Humenné
ZŠ s MŠ Vikartovce, Školská 42/22, 05919, Vikartovce
Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody 99/3, 909 01, Skalica | Hodnotiaca správa 2023
Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 06683, Humenné
ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše, Lutiše 65, 01305, Lutiše
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Krátka 11, 927 01, Šaľa
Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči, Školská 341/28, 96233, Budča
Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33, Chminianska Nová Ves
Základná škola s MŠ, Školská ulica 16, 95148, Jarok
Základná škola A.K., Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681, Žarnovica
Školský internát, Medická 2, 040 11, Košice
ZŠ, Školská 197/10, 95117, Cabaj-Čápor
Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná 245, 04916, Jelšava
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 06534, Veľká Lesná
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212, Kapušany | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Staškov 502, 02353, Staškov
Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, 955 01, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola Važecká, Važecká 11, 080 05, Prešov
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 08001, Prešov
ŠZŠ Zlaté Klasy, Čakanská cesta 800/1, 93039, Zlaté Klasy
Školský internát pre SZŠ , Lichardova 1, 909 01, Skalica | Hodnotiaca správa 2023
Špec.základná škola, Zápotockého 127, 98101, Hnúšťa
Hotelová akadémia Otta Brucknera , Dr. Alexandra 29A, 06001, Kežmarok
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 03914, Turčianske Teplice | Hodnotiaca správa 2023
Spojená škola sv. Jozefa , Jašíkova 219, 023 54, Turzovka
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434, Bystré
Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 96301, Krupina
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 022 01, Čadca
ZŠ s MŠ, Papradno 312, Papradno 312, 01813, Papradno
, Ľ. Štúra 35, 023 54, Turzovka
Spojená škola, Pod kalváriou 941, 95501, Topoľčany
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul. J. Kollára 3, 915 01, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom)
Základná škola s materskou školou, č.364 , 93568, Čaka
Špeciálna ZŠ, Ádorská 35, 92901, Dunajská Streda
Základná škola s materskou školou, Vyšný koniec, 969, 023 13, Čierne
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 95050, Nitra
ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica, Nemocničná 987/2, 017 01, Považská Bystrica
Spojená škola, F.Rákócziho 432/28, Kráľovský Chlmec, F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec
Základná škola, Sládkovičova ulica 487/17, 049 22, Gemerská Poloma
Základná škola s materskou školou slovenská, Školská 301/16, 044 02, Turňa nad Bodvou
Základná škola, Slovenská Kajňa 54, 09402, Slovenská Kajňa
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801, Trstená
Základná škola, Šrobárova 20, 08001, Prešov | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Spojená škola, Školská 212, 92521, Sládkovičovo
Spojená škola, j. Fabiniho3, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola, Bernolákova 5, 90851, Holíč | Hodnotiaca správa 2023
Spojená škola, Kostolné námestie 28, 06001, Kežmarok
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 97411, Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37,Prievidza, Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 , Prievidza
Základná škola Turany, Komenského, 10, 03853, Turany | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou Horelica, Horelica 429, 02201, Čadca
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice, 93440, Levice
Základný škola s materskou školou, Dolné Zelenice 109, 92052, Dolné Zelenice
Základná škola Rybany 355, Rybany 355, 956 36, Rybany 355
ZŠ Levická 903, Vráble, Levická 903, 95201, Vráble
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, 03203, Liptovský Ján
Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna, Kláštorná 2, 06503, Podolínec
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 95320, Zlaté Moravce
Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, 97251, Handlová
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326, Radoľa 326, 02336, Radoľa
Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 99001, Veľký Krtíš | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, Golianovo 60, 95108, Golianovo
Základná škola, Hlavná 10, 93538, Lok
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42, Lehota pod Vtáčnikom
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01, Humenné
Základná škola s materskou školou Dubník 93, Dubník 93, 94135, Dubník
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM, Nám. slobody 141, 98002, Jesenské
Súkromná stredná odborná škola , Ul. 29. augusta 4812, 05801, Poprad
Spojená škola - Školský internát, Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
Základná škola s materskou školou Nálepkovo, Školská 684, 053 33, Nálepkovo
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01, Prešov
Základná škola A.S., Pionierska 348/9, 96231, Sliač
Špec. základná škola s materskou školou, Lipová 622, 02401, Kysucké Nové Mesto
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 03852, Sučany
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou, 045 01, Moldava nad Bodvou
Špeciálna základná škola , Kováčska 12, 05601, Gelnica
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 93405, Levice
Špeciálna základ. škola, Nám. baníkov 20, 97251, Handlová
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 1, 04001, Košice-Staré Mesto
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola Východná, Školská 790 , 03261, Východná | Hodnotiaca správa 2023
ZŚ s MŠ Plavnica, Plavnica 244, 065 45, Plavnica
Základná škola s MŠ, Plavnica 244, 06545, Plavnica
ZŠ s MŠ sv.Cyrila a Metoda , Štúrova 3, 06401, Stará Ľubovňa
Špeciálna základ. škola, Radlinského 1605, 95701, Bánovce nad Bebravou | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Kružlová 103, 09002, Kružlová
Gymnázium , Školská 234/8, 01701, Považská Bystrica 1
Gymnázium , Ľ. Štúra 26, 071 01, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Školská 1/1, 94145, Maňa
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 06601, Humenné
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 3126/2, 01008, Žilina
Základná škola s materskou školou Závadka nad Hronom , Hviezdoslavova 30, 97667, Závadka nad Hronom
Stred. zdravot. škola, J.G.Tajovského 24, 97429, Banská Bystrica
Súkromná spojená škola Štúrovo, OZ Súkromná obchodná akadémia Nitra, Štúrova 22, 94901, Nitra
SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 95301, Zlaté Moravce | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola , Cesta na vŕšku 1, 94632, Marcelová
Stredná zdravotnícka škola , J. Kozáčeka 4, 960 01, Zvolen | Hodnotiaca správa 2023
Špeciálna základná škola Jelšava, Námestie republiky 62, 04916, Jelšava
Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, 04445, Bidovce
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, 03401, Ružomberok
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 09335, Vranov nad Topľou
Základná škola s materskou školou Masarykova, Masarykova 19/A, 04001, Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 91701, Trnava
Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52, Veľká Lomnica
Stredná odborná škola , Bystrická 4, 96681, Žarnovica
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, 95115, Mojmírovce
ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Park Angelinum 8, Košice, 04001, Košice | Hodnotiaca správa 2023
ZŠ , Kúpeľná 2, 080 01, Prešov
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 08001, Prešov
Základná škola, Dr. Janského č.2, 96501, Žiar nad Hronom
Špec. základná škola, M. R. Štefánika 83, 07501, Trebišov | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 05342, Krompachy
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, 05801, Poprad
Špeciálna základná škola, M.R.Štefánika 83, 07501, Trebišov
Špec.základná škola, Zvolenská cesta 2396/39, 98401, Lučenec | Hodnotiaca správa 2023
Stredná priemyselná škola Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01, Myjava
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 93401, Levice
SOŠ služieb, Košická 20, 080 01, Prešov
Základná škola, Chminianske Jakubovany 270, 08233, Chminianske Jakubovany
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 , 934 01, Levice | Hodnotiaca správa 2023
SŠ - SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 90027, Bernolákovo
Základná škola, Budovateľská 1992/9, 069 01, Snina
Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7, 94201, Šurany
Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Jesenského, 02401, Kysucké Nové Meste
Základná škola Hruštín , Školská 55/5, 02952, Hruštín
ZŠ, J. A. Komenského, ZŠ, J. A. Komenského 161/6, 97101, 97243 Zemianske Kostoľany, Prievidza | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23, Košice
Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 01, Sereď
Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, , 094 31 , Hanušovce nad Topľou
Stredná odborná škola Snina, Pčolinska 1408/38, 069 01, Snina | Hodnotiaca správa 2023
ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička, Štefana Náhalku 396/10, 05940, Liptovská Teplička
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou, č. 604 , 02303, Zborov nad Bystricou
Ivana Jencikova, Masarykova 27, 071 01, Michalovce
SOŠ sv. Cyrila a metóda Michalovce, Tehliarska 2, 07101 Michalovce, 07101, Michalovce
Základná škola Slobody 2 Poltár, Slobody 2, 987 01, Poltár
Stredná zdravotnícka škola Skalica, Lichardova 1, 909 01, Skalica | Hodnotiaca správa 2023
Špeciálna základná škola , Inžinierska 24, 04011, Košice
Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov, ul. Športovcov 1461/17, 02001 Púchov, 02001, Púchov
Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29, Banská Bystrica | Hodnotiaca správa 2023
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07, Bratislava | Hodnotiaca správa 2023
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 022 01, Čadca
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, 08901, Svidník | Hodnotiaca správa 2023
Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, 017 01, Považská Bystrica
Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276, Michal nad Žitavou 276, 941 61, Michal nad Žitavou
ZŠ a Gymnázium s vjm, Dunajská 13, 814 84, Bratislava
SOŠE, Hlavná 1400/1, 05901, Poprad-Matejovce
Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6, 01744, Považská Bystrica
SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 09112, Stropkov
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, 05401, Levoča | Hodnotiaca správa 2023
Spojená škola internátna, Partizánska 13, 053 61, Spišské Vlachy
Gymnázium Sobrance, Kpt. Nálepku 6, 07301, Sobrance
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa, Levočská 24 , 06401, Stará Ľubovňa
ZŠ Radovana Kaufmana, Nádražná 955,, 95801, Partizánske
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Záhradná 12 Detva, Záhradná 12, 96212, Detva
ZŠ, Adyho 6, 943 01, Štúrovo | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium Myjava , Jablonská 301/5, , Myjava
Mária Papinčáková, Húskova, 47, Košice
Základná škola, Škultétyho 2326/11, 95501, Topoľčany
Základná škola M.R.Štefánika, M.R.Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Trebišov
ZŠ Karpatská , Ul.Karpatská 803/11, 08901, Svidnik
Základná škola s materskou školou, Krtíšska 26, 99122, Bušince
Základná škola pri LVS Nitra Kynek, Pri kaštieli 1, 94901, Nitra
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087 , 92521, Sládkovičovo | Hodnotiaca správa 2023
Helena Nováková, Okružná, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola s materskou školou, Školská 1003, 92572, Selice
Základná škola s materskou školou, Školská 1003, 92572, Selice
ZŠ Želiezovce Mierová 67, Mierová 67, 93701, Želiezovce
Súkromná ZŠ, Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, Nábrežná 1325, 02401, Kysucké Nové Mesto
ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01, Partizánske
ZŠ Bátorove Kosihy, Modranská cesta 892, 946 34, Bátorove Kosihy | Hodnotiaca správa 2023
Školský internát pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, 01008, Žilina
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, 050 01, Revúca | Hodnotiaca správa 2023
Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám.SNP 200/22, 95801 Partizánske, 95801, Partizánske
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 98403, Lučenec
Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9, 96212, Detva
Gymnázium Antona Bernoláka v Senci, Lichnerova 69, 90301, Senec
Stredná odborná škola techniky a služieb Prakovce 282, Prakovce, 055 62 Prakovce 282, 05562, Prakovce | Súťaž – Športom pre Červené stužky | Hodnotiaca správa 2023
SPŠE Hálova, Hálova 16, 85101, Bratislava
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31, Sliač
Základná škola s materskou školou Úbrež 141, Úbrež 141, 072 42,
ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, Hutnícka 16, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola s materskou školou Krivany, Krivany 1, 08271, Lipany
Základná škola Malá Ida, Školská 10, 04420, Malá Ida
Základná škola G. Drozda s materskou školou, Chrenovec - Brusno 395, 97232, Chrenovec - Brusno
ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 01, Humenné
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 97681, Podbrezová
Spojená škola Pavlovce nad Uhom, Kapušianska 2, 07214, Pavlovce nad Uhom
Špeciálna základná škola, Tyršova 1, 073 01, Sobrance
Základná škola, Kračúnovce 277, 08701, Kračúnovce
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, 94201, Šurany
ZS J. Palárika, Školská 536, 91922, Majcichov
Školský internát, Považská 7, 04011, Košice-Západ
Základná škola Bystrany, 05362 Bystrany 13, 05362, Bystrany
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 , Levice
Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, , 96917, Banská Štiavnica
Hotelová akadémia, Baštová 32, 08001, Prešov
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 02201, Čadca
Gymnázium, Štefánikova 219/4, 01444, Bytča
Základná škola Podsadek 140, Základná škola Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, 064 01, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola technická Humenné, Družstevná 1474/19, 06601, Humenné
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 01162, Žilina
SOŠPg Bullova 2, SOŠPg Bullova 2, Bratislava 84011, , Bratislava
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 94 905, Nitra
Spojená škola, Tehelná 23, 082 71, Lipany
Základná škola s materskou školou Komjatná, Školská 290, 03496, Komjatná | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 , Zvolen
Súkromná stredná škola pedagogická EBG - elokované pracovisko, Nám. Matice slovenskej 23, 965 01, Žiar nad Hronom | Hodnotiaca správa 2023
ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča, Rabčická 410 , 02944, Rabča
Základná škola, Školská 389, Sačurov, Školská 389, 09413, Sačurov
ZŠ Rybany , , Základná škola Rybany, 95636, 956 36, Rybany 355
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 05001, Revúca
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, Bratislavská cesta č. 10 , 94525, Komárno
Základná škola, Wolkerova v Bardejove, Wolkerova 10, 085 41, Bardejov
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01, Ružomberok
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 01008, Žilina
Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, 97101, Prievidza
Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2, 93101, Šamorín | Hodnotiaca správa 2023
SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, 17 Osvety, 96801, Nová Baňa
SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 03401, Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola sv . Bazila Veľkéhorešpv, Kmeťovo stromoradie 1, 08001, Prešov
Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 01852, Pruské
ZŠ s MŠ Lúka 135, Lúka 135, 916 33, Lúka
Základná škola, Komenského 1962/8, 07501, Trebišov | Hodnotiaca správa 2023
Gymnázium Šrobárova 1, Gymnázium Šrobárova 1, 042 23, Košice
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1, 07101, Michalovce
Základná škola, Robotnícka 25, 95301, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 92447, Galanta
Gymnázium Martina Hattalu , Železničiarov 278, 028 01 Trstená, 028 01, Trstená
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401, Levoča
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, 050 01, Revúca
Základná škola Morovnianska cesta 1866/55,Handlová, Morovnianska cesta 1866/55, 972 51, Handlová
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 911 34, Trenčín
ZŠ s MŠ Selice, Školská 1003/1, 925 72, Selice
Cirkevná ZŠ sv. Pavla, Sihelné 214, 02946, Sihelné
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, 94075, Nové Zámky
Základná škola s materskou školou Rastislavice 186, Hlavná 186/42, 94108, Rastislavice
ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov, ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov, 08001, Prešov
Základná škola s materskou školou Nesluša, Nesluša 837, 02341, Nesluša
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov, 1760/13, 010 08, Žilina
SOŠ služieb, Košická 20, 080 01, Prešov
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, Pionierska 2, 977 01, Brezno
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice, Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice , 04023, Košice
ZŠ Školská, Školská 526/53, 97251, Handlová
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01, Námestovo
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, 045 01, Moldava nad Bodvou
Základná škola, Lipová 2, Rajec, Lipová 2, 015 01, Rajec
Základná škola , Dolná Mariková 470, 018 02, Dolná Mariková | Hodnotiaca správa 2023
Základná škola, Bernolákova 16, 04011, Košice-Západ
Základná škola Sľažany, Dlhá 122, 95171, Sľažany
ZŠ Starozagorská , Starozagorská 8, 04023, Košice
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, 04001, Košice
SOŚ, Ulica slovenských partizánov 1129/49, 01701, Považská Bystrica
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199, Košice
Základná škola s materskou školou Závadka nad Hronom , Hviezdoslavova 30, 97667, Závadka nad Hronom
Stredná športová škola, Rosinská cesta 6, 01008, ZILINA
Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 03214, Ľubeľa
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 01301, Teplička nad Váhom
Špec.základná škola, Sládkovičova 24, 96681, Žarnovica | Hodnotiaca správa 2023
Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, 02601, Dolný Kubín
Základná škola Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 264, 05363, Spišský Hrušov
Základná škola, Fábryho 44, Fábryho 44, 04022, Košice
ZŠ s MŠ Vikartovce, Školská 42/22, 05919, Vikartovce
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326, Radoľa 326, 023 36, Radoľa
Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01, Spišská Belá
Základná škola s materskou školou , Letná 14, 04923, Nižná Slaná
Základná škola, Sládkovičova 10, 03401, Ružomberok
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča , 014 01, Bytča
Obchodná akadémia, Dudova 4, 85102, Bratislava
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti , Horná č. 137, 022 01, Čadca
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná č. 137, 022 01, Čadca
Základná škola - Čifáre, Školská 137, 951 61, Čifáre
Hotelová akadémia , Československá brigáda 1804, 031 01, Liptovský Mikuláš
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen, J. Alexyho 1941/1, 96001, Zvolen
Základná škola s MŠ, Letná 14, 04923, Nižná Slaná
Súkromná Spojená škola Educo, Slanická osada, 02901, Námestovo
Základná škola G. Bethlena , G. Bethlena 41, 94002, Nové Zámky | Hodnotiaca správa 2023
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, 974 09, Banská Bystrica
Základná škola Drábova 3, Košice, Drábova 3, 040 23, Košice - sídl. KVP
Obchodná akadémia , Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Obchodná akadémia , Bernolákova 2, Martin, 036 01, Martin
Základná škola Klačno, Klačno 4/2201, 034 01, Ružomberok
Obchodná akadémia, Lúčna 4, 98416, Lučenec
Gymnázium sv. Františka Assiského , Kláštorská 24, 054 01, Levoča
Obchodná akadémia, Dudova 4, 85102, Bratislava
Základná škola Kecerovce 79, Kecerovce 79, 044 47, Kecerovce
Základná škola M.R.Štefánika, SNP 3, 90028, Ivanka pri Dunaji
Spojená škola internátna, Dúbravská cesta 1, 84524, Bratislava
Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, 08501, Bardejov
Základná škola v Kurime, Družstevná 222, 08612, Bardejov
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 97401, Banská Bystrica
ZŠ sMŠ Hladovka, Hladovka 238, 02713, Hladovka
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Meder, Veľký
Špec. základná škola, Odborárska 2, 04001, Košice-Sever
ZŠ s MŠ, Letná 90, 07602, Novosad
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 94901, Nitra
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 022 01, Čadca