ODBORNÍ GARANTI KAMPANE

Odborní garanti kampane Červené stužky kampaň podporujú a sú ochotní podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky školám, ktoré ich o to požiadajú. Pri veľkom záujme škôl však nebudú môcť poskytnúť odborné poznatky všetkým záujemcom. Preto odporúčame osloviť odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva a medicíny zaoberajúcimi sa problematikou HIV/AIDS. K prednáškam kampaň odporúča školám Informatívny súhlas rodičov. Kampaň nie je hrou, preto nepodporuje prednášajúcich a aktivity, ktoré sú v rozpore s filozofiou kampane – boj proti HIV/AIDS odbornými vedomosťami. Škola si zorganizuje odbornú prednášku na vlastné náklady.

 

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

SZU Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

WHO Country Office in Slovakia / Kancelária WHO na Slovensku

Limbová 2, 837 52 Bratislava, dse@euro.who.int

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Hraničná 2, 827 99 Bratislava

Doctors for life International

Medzinárodnej organizácii Doctors for life ďakujeme za poskytnutie filmu In your face. Povzbudzujeme školy, organizácie, jednotlivcov … k finančnej pomoci pre túto organizáciu.

RETEST

Ľadová 11, 811 05 Bratislava

Akreditované Resocializačné Zariadenie Z – Návrat Centrum

z.navrat@centrum.sk

Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

novakova@jfmed.uniba.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety / Fakulta misijnej práce a tropickeho zdravotnictva Jána Pavla II. v Bratislave

Námestie 1. mája 1, Bratislava, rauschova@vssvalzbety.sk, www.vssvalzbety.sk

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky

prof. Ing. Libuša Radková, PhD., libusa.radkova@gmail.com

 

Stanislav Košč

poradenstvo a sprevádzanie v zdravom životnom štýle

prednáška na tému: Prečo a ako sa starať o svoje zdravie komplexne a dlhodobo? Viac TU

stanislav.koscZAVINÁČgmail.com

 

 

Kruciáta oslobodenia človeka

Kláštor minoritov, Košická ul. 2, Levoča

Slovenská katolícka CHARITA

Odporúčame obrátiť sa na odborníčky na problematiku obchodovania s ľuďmi www.obchodsludmi.sk. stoptrafficking@charita.sk

Ústav verejného zdravotnictva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Sklabinská 26, 037 53 Martin, hygi@jfmed.iniba.sk

Liga za duševné zdravie

Tomáš Řehák

prednáška na tému: „Sex, AIDS a vzťahy“ Viac TU tomi.rehakZAVINÁČseznam.cz

Roman Povala

prednáška na tému: Drogová závislosť, rumekZAVINÁČcentrum.cz

 

 

Bc. Miroslav Schlesinger

Koordinátor na regionálnej úrovni Bratislava
Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Kontakt: TU alebo TU

 

SPOLUPRACOVNÍCI KAMPANE

Spolupracovníci kampane Červené stužky kampaň podporujú a sú ochotní podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky školám, ktoré ich o to požiadajú. Pri veľkom záujme škôl však nebudú môcť poskytnúť odborné poznatky všetkým záujemcom. Preto odporúčame osloviť odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva a medicíny aj podľa vlastného výberu. Škola si zorganizuje odbornú prednášku na vlastné náklady.

 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Odporúčame link, kde sa nachádza hodnotný propagačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi.

www.novodobiotroci.sk