ONLINE Prihláška

Zapojené školy

Prosba kampane: Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2021. Ďakujeme.

Do pätnásteho ročníka kampane Červené stužky 2021 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

ZŠ s MŠ, Papradno 312, Papradno 312, 01813, Papradno
Spojená škola - PŠ, Jašíkova 219, 02354, Turzovka
Spoj.škola int.- ŠZŠi, Abovská 244/18, 04411, Ždaňa
Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno
Základná škola, Široké 141, 08237, Široké
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, 93039, Zlaté Klasy
Základná škola , Hlavná 199, 941 03, Úľany nad Žitavou
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 94525, Komárno
Spojená škola , F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101, Michalovce
Gymnázium, Šrobárova 1, 04223, Košice-Staré Mesto
Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01, Žilina
Základná škola s materskou školou, Školská 539, 95853, Skačany
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 05001, Revúca
Základná škola s MŠ, SNP 47, 05342, Krompachy
Základná škola s MŠ Školská 321, Školská 321, 02801, Brezovica
Základná škola s MŠ, Stráne pod Tatrami 33, 05976, Stráne pod Tatrami
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 94901, Nitra
Základ. škola sv.Jozefa, Pribinova 35, 92001, Hlohovec
Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
Základná škola Abovská 36, Abovská 36, 04017, Košice-Barca
Základná škola, Levická 903, 95201, Vráble
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina
Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou 941, 95501, Topoľčany
Súkr. biling. gymnázium, Hodská 10, 92401, Galanta
SOŠ technická, Levočská 40, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Ul. Školská č. 143, 02753, Istebné
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 08001, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 91250, Trenčín
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany
Špec. základná škola, SNP 827/53, 07801, Sečovce
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 08542, Bardejov
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 98417, Lučenec
Gymnázium sv. Františka v Žiline , J.M. Hurbana 44, 010 01, Žilina
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 08001, Prešov
SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 03315, Liptovský Hrádok
Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné
Školský internát Stredná športová škola , Trieda SNP 104, 04011, Košice-Západ
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, 95701, Bánovce nad Bebravou
Spojená škola, Kollárova 17, 07801, Sečovce
Gymnázium, Varšavská cesta 1, 01008, Žilina
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 91792, Trnava
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434 Bystré , 09434, Bystré
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 06534, Haligovce
Základná škola J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany, J. A. Komenského 161/6, 97243, Zemianske Kostoľany
Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 97411, Banská Bystrica
Gymnázium , Metodova 2, 82108, Bratislava
Špeciálna ZŠ pri RC, Školská 158, 07661, Bačkov
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 92571, Trnovec nad Váhom
Gymnázium M.M. Hodžu, Hodžova 860/9, 031 36, Liptovský Mikuláš
Gymnázium Antona Bernoláka , Mieru 307/23, 02901, Námestovo
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03, Levice
Spojená škola , Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Základná škola, Kračúnovce 277, 08701, Kračúnovce
Gymnázium, Školská 234/8, 01701, Považská Bystrica
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 97242, Lehota pod Vtáčnikom | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Viestova 1, 90701, Myjava
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 92001, Hlohovec
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 08024, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01, Žilina
Základná škola, Školská 7, 90044, Tomášov
Základná škola Jána Zemana, Školská č.6, 96801, Nová Baňa
Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 06624, Humenné
Stredná odborná škola lesnícka J.D.Matejovie, Hradná 534, 03301, Liptovský Hrádok
Základná škola s MŠ, Komenského 428/43, 97231, Ráztočno
Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, 08584, Bardejov
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04001, Košice-Sever
Gymnázium, Školská 26, 95280, Vráble
Špec.základná škola, Partizánska 909, 98055, Klenovec
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51, Nová Ves nad Žitavou
Spojena skola internatna, Z.nejedleho 41, 93401, Levice
Základná škola s MŠ, Hladovka 238, 02713, Hladovka
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 02401, Kysucké Nové Mesto
Základná škola A.K., Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681, Žarnovica
Základná škola, Školská 1, 90632, Jablonica
SOŠ drevárska, Lúčna 1055, 09301, Vranov nad Topľou
SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 95301, Zlaté Moravce
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57, Nové Zámky
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
ŠI Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 97590, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212, Kapušany
Základná škola, Adyho 6, 94301, Štúrovo
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 40, 04137, Košice-Juh
Základná škola, P. J. Šafárika 3, 97101, Prievidza
Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok, Kostolné námestie 28, 06001, KEŽMAROK
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54, Turzovka
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 82375, Bratislava-Ružinov
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 08001, Prešov
Základná škola, Vrútocká 58, 82104, Bratislava-Ružinov
Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 91954, Dobrá Voda
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, 02001, Púchov
SOŠ sv.Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07101, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 08256, Pečovská Nová Ves
Gymnázium bilingválne, T.Ružičku 3, 01001, Žilina
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
Katarína Hanesová, Horná, 13, 94106, Komjatice
Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa
Spojená škola, Hlavná 2, 01009, Žilina-Bytčica
Škol. internát pri SŠ, Rosinská cesta 4, 01008, Žilina
Gymnázium Ľ.Š., Hronská 1467/3, 96049, Zvolen
Základná škola, Park Angelinum 8, 04215, Košice-Staré Mesto
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola, Važecká 11, 08005, Prešov
Stredná zdravotnícka škola , Masarykova 27, 071 01, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, 04445, Bidovce
Spojená škola Piešťany, Valova 40, 92101, Piešťany
Základná škola, Hlavná 10, 93538, Lok
Špeciálna základná škola , Hlavná, 94701, Zelený Háj, Hurbanovo
Špeciálna základná škola - elokované triedy Dulovce, Zelený Háj, Hlavná 157, 94701, Hurbanovo
SOŠ ekonomická, Stojan 1, 05201, Spišská Nová Ves
Špec.základná škola, Mládežnícka 3, 97703, Brezno
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01, Myjava
Špeciálna základná škola , A.Sládkoviča 24, 96681, Žarnovica
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601, Humenné
Základná škola Sľažany, Sľažany 122, 95171, Sľažany
Špec. základná škola, M. R. Štefánika 83, 07501, Trebišov
Základná škola s materskou školou, Jasová č. 7, Jasová 7, 94134, Jasová
Základná škola Mierová 67 , Mierová 67 , 937 01, Želiezovce
Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 05342, Krompachy
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, 05311, Smižany
Základná škola , Komenského 307/22 ,08901 Svidník, 08901, Svidník
Základná škola s MŠ, Letná 14, 04923, Nižná Slaná
Školský internát, Považská 7, 04011, Košice-Západ
Základná škola, Fatranská 14, 94901, Nitra
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147, Liptovský Mikuláš
SŠ - Špeciálna ZŠ, Pribinova 16/1, 90101, Malacky
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 01001, Žilina
Spojená škola - ŠZŠ, Tehelná 23, 08271, Lipany
Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52, Veľká Lomnica
Stredná odborná škola, Športová ulica 675, 91601, Stará Turá
Špec.základná škola, Nám.Republiky 62, 04916, Jelšava
Základná škola, Bukovecká 17, 04012, Košice-Nad jazerom
Základná škola, Sládkovičova 487, 04922, Gemerská Poloma
Základná škola s MŠ, Pionierska 697, 90845, Gbely
Gymnázium J.M.Hurbana, Ul.17.novembra 1296, 02201, Čadca
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01, Bardejov
Základná škola, Školská 1123/29, 95701, Bánovce nad Bebravou
Základná škola , Ústredie 976, 02322, Klokočov
Súkromná ZŠ, Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Základná škola, Ľubica 1, Školská 1, 05971, Ľubica
Základná škola s materskou školou, Železničná 245, 04816, Jelšava
Gymnázium Andreja Kmeťa , Kolpašská 1738/9, 969 17, Banská Štiavnica
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433, 916 23, Pobedim
Školský internát, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
Základná škola, Námestie kpt. Nálepku 12, 08204, Drienov
Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola internátna Prakovce, Breziny 256, Prakovce , 055 62, Prakovce
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Vuruma č.2, 94901, Nitra
Hotelová akadémia, Československej brigády 1804, 03101, Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 95320, Zlaté Moravce
, Duchnovičova 506, 06801, Medzilaborce
Základná škola 8.mája, Ul.8. mája 640/39, 08901, Svidník
Základná škola Hodruša-Hámre, Hodruša.Hámre 227, 96661, Hodruša-Hámre
Základná škola s materskou školou, č. 67, 95133, Hájske
Spojená škola, Športovcov 1461/17 Puchov, Športovcov 1461/17, 02001 Puchov, 02001, Puchov
Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 05201, Spišská Nová Ves
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 94901, Nitra
Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, 92203, Vrbové
SOŠ pre sluch.postihn.i, Kutnohorská 675/20, 96701, Kremnica
Základná škola Divín, Lúčna 8, 98552, Divín
Základná škola, Sokolíkova 2, 84101, Bratislava-Dúbravka
Základná škola s MŠ, Tekovská Breznica 700, 96652, Tekovská Breznica
Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 99001, Veľký Krtíš
Základná škola s MŠ, Školská 28, 08233, Chminianska Nová Ves
ZŠ s MŠ J.Holčeka, Dolný Ohaj 583, 94143, Dolný Ohaj
Základná škola s materskou školou, Dedinka č.142, 94150, Dedinka
Základná škola s MŠ, Urmince 298, 95602, Urmince
Základná škola s MŠ, Školská ulica 16, 95148, Jarok
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 93401, Levice
Súkr.str.odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37, 04022, Košice-Dargov. hrdinov
Spojená škola Kráľovnej pokoja , Na Závaží 2, 010 01, Žilina
Odborné učilište internátne, Levočská 24, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Ulica Hlavná 200/15 Hôrky, 01004, Hôrky
Základná škola, Malonecpalská ul.206/37, 971 01, Prievidza
Základná škola, Hutnícka 16, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, 97646, Valaská
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, 93212, Veľký Meder
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001, Košice-Juh
Diagnostické centrum, Skalka 36, 01311, Lietavská Lúčka
Základná škola, Ústredie 760, 02301, Oščadnica
Základná škola s Materskou školou, Lúčky 521, 03482, Lúčky
Základná škola, Rybany 355, 95636, Rybany
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, 95701, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica, Nemocničná 987/2, 01701, Považská Bystrica
Základná škola, Dudova 2, 85102, Bratislava-Petržalka
ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše, Lutiše 65, 01305, Lutiše
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Ul. biskupa Királya 5, 945 01, Komárno
Monika Marjová, Tulipánová, 07101, Mesto
Gymnázium, Golianova 68, 94901, Nitra
Cirkevná ZŠ Ž.Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, 94201, Šurany
Základná škola s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 99102, Dolná Strehová
Spojená škola , J. Fabiniho 3, 05201, Spišská Nová Ves
Stanislava Halaj, Jesenského 42, 960 01, Zvolen
Základná škola, Kovarce 164, 95615, Kovarce
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 01701, Považská Bystrica
Základná škola , Školská 10, 04420, Malá Ida
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 07501, Trebišov
Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája 1, 04801, Rožňava
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 1, 04001, Košice-Staré Mesto
Obchodná akadémia D. M. Janotu , Ulica 17. novembra 2701, 02201, Čadca
Stred. zdravot. škola, J.G.Tajovského 24, 97429, Banská Bystrica
Špeciálna základná škola internátna, Viničná 12, 986 01, Fiľakovo
Spojená škola, Železničná 131, 05952, Veľká Lomnica
Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 086 45, Marhaň
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 07101, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola , Vrbická 632, 03101, Liptovský Mikuláš
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801, Trstená
Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 0, Žilina
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, 05001, Revúca
Základná škola, Komenského 495/33, 02901, Námestovo
Základná škola, Komenského 10, 03853, Turany
Základná škola s MŠ, Nové Sady 176, 95124, Nové Sady
Odborné učilište internátne , Námestie sv. Ladislava 1791/14, 95115, Mojmírovce
Základná škola, Čaklov 495, 09435, Čaklov
SOŠ hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, 98401, Lučenec
Základná škola s materskou školou, Školská 1, 94145, Maňa
Gymnázium, Mládežnícka 22, 93601, Šahy
Základná škola s MŠ, Kotešová 378, 01361, Kotešová
Špec. základná škola, Mierová 166/171, 05921, Svit
Spojená škola, Školská 212, 92521, Sládkovičovo
Spojená škola internátna , Zeleného stromu 8, 048 01 , Rožňava
Špec.základná škola, Zvolenská cesta 2396/39, 98401, Lučenec
SOŠ obchodu a sližieb, Ul. 1. mája 1264, 02001, Púchov
ZŠ Masarykova , Masarykova 19/A,, 04001, Košice
Základná škola s MŠ, Vyšný Koniec 969, 02313, Čierne
SSOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, 94905, Nitra
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Šišov 74, 95638, Šišov
ŠZŠ s MŠ, J. Vojtaššáka 13, 010 08, Žilina
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 94901 Nitra, 94901, Nitra
Základná škola, Školská 790, 03232, Východná
Spojená škola - Školský internát, Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok, 03401, Ružomberok | Hodnotiaca správa 2021
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 94201, Šurany
Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina, Svätoplukova 38, 90027, Bernolákovo
Špec.základná škola, Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 90301, Senec
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
Základná škola s MŠ, Krivany 1, 08271, Krivany
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 03852, Sučany
Základná škola Veľké Uherce 145, Veľké Uherce 145, 95841, Veľké Uherce
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 97251, Handlová
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 02201, Čadca
Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, 03401, Ružomberok
Cirkevne gymnázium, Radničné námestie 271/8, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola, Jelenecká 72 , 951 01, Nitrianske Hrnčiarovce
Spojená škola, J. Fabiniho 3, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola Pavlovce nad Uhom, Kapušianska 2, 072 14, Pavlovce nad Uhom
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, 040 01, Košice
Základná škola s MŠ, Veľké Ludince 390, 93565, Veľké Ludince
Základná škola s materskou školou, č.142, 94150, Dedinka
Základná škola s MŠ, Školská 684, 05333, Nálepkovo
Stredná odborná škola, Košická 20, 08001, Prešov
ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja , Námestie Kráľovnej pokoja č.4, 08001, Prešov
Základná škola pri LVS, Čakany 7, 93040, Čakany
Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 09431, Hanušovce nad Topľou
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 90845, Gbely
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, 01003, Žilina
Základná škola, Školská 531/29, 08221, Veľký Šariš
ZŠ , Kúpeľná 2, 080 01, Prešov
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001, Žilina
Základná škola s MŠ, Školská 1003, 92572, Selice
SOŠželezničná, Palackého 14, 04001, Košice-Staré Mesto
Základná škola, Starozagorská 8, 040 23, Košice-Sídlisko KVP
Súkromná základná škola pri SLVS Senec, Diaľničná 1, 90301, Senec
Základná škola s MŠ, Centrum I 32, Dubnica n/V 018 41, 01841, Dubnica n/Váhom
Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01, Spišská Belá
Základná škola s materskou školou, Krtíšska 26, 99122, Bušince
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 05839, Poprad
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 92601, Sereď
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420 , 085 01, Bardejov
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101, Šamorín
Stredná odborná škola , Komenského 12, 07501 Trebišov, 07501, Trebišov
Str. zdravotnícka škola, Lipová 32, 06683, Humenné
ŠZŠ, Tyršova 1, 073 01 , Sobrance
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 4, 96001, Zvolen
Spojená škola Masarykova 24, Prešov, organizačná zložka SOŠ podnikania, Masarykova 24, 08179, Prešov
Základná škola s materskou školou, č.364 , 93568, Čaka
Základná škola, Zákopčie č. 957, 02311, Zákopčie
Základná škola Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1, 04023, Košice-Sídlisko KVP
Špec.zákl.škola s VJM, Hviezdoslavova 24, 97901, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ, Plavnica 244, 06545, Plavnica
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, 94201, Šurany
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L.Svobodu 4, 97409, Banská Bystrica
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101, Malacky
Špeciálna základná škola , Mierová 166/171, 059 21, Svit
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 84524, Bratislava
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku , M. R. Štefánika 432, 01303, Varín
Spojená škola internátna s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Slovanská 1415/7, Slovanská 1415/7, 01707, Považská Bystrica
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01, Humenné | Hodnotiaca správa 2021
Špec. základná škola, Kostolná 303/18, 05995, Toporec
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Petra Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
SOŠ drevárska, Pílska 7, 95501, Topoľčany
Obchodná akadémia , Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 01401, Bytča
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava-Ružinov
Špec.základná škola, Zápotockého 127, 98101, Hnúšťa
KSŠ - Gymnázium, Saratovská 87, 93405, Levice
Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 95704, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Komenského 2, 922 03, Vrbové | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna zákl.škola i., Švermova 1, 97646, Valaská
Základná škola s MŠ, Zborov nad Bystricou 604, 02303, Zborov nad Bystricou
Erika Lukáčová, Sebechleby 232, 232, 962 66, Sebechleby
Tatiana Olbertová, Vlárska 14089, 02741, Oravský Podzámok
Spojená škola - ŠZŠ, Nová 803, 04925, Dobšiná
Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna, Kláštorná 2, 06503, Podolínec
Špec. základná škola s materskou školou, Lipová 622, 02401, Kysucké Nové Mesto
Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 95801, Partizánske
Základná škola, časť Čápor 1085, 95117, Cabaj - Čápor
ZŠ s MŠ, Dolné Zelenice, 92052, Dolné Zelenice 109
SOŠ technická, F. Lipku 2422/5, 92001, Hlohovec | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Janka Kráľa 1, 01851, Nová Dubnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 02201, Čadca
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61, Tisovec
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 97681, Podbrezová
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, 97701, Brezno
SOŠ hotel.služ. a obch., Zdravotnícka 3, 94051, Nové Zámky
Špec.základná škola, Hutníkov 302, 96501, Žiar nad Hronom
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM, Nám. slobody 141, 98002, Jesenské
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01, Humenné
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany
Základná škola, Lipová 2, 01501, Rajec
Špeciálna základná škola , Kováčska 12, 05601, Gelnica
Základná škola, Školská 165, 92003, Hlohovec-Šulekovo
Základná škola, Šrobárova 20, 08001, Prešov
Súkromná spojená škola, Družby 554/64, 97681, Podbrezová
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 911 34, Trenčín
Základná škola Ágostona Pongrácza s VJM, Školská 964, 92585, Neded
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 04001, Košice-Staré Mesto
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. P. Tótha 31, 90501, Senica
Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 81484, Bratislava-Staré Mesto
SOŠ technická, Komenského 496/37, 02901, Námestovo
ZŠ Kysak, Kysak 210, 04481, Kysak
Základná škola, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
Špeciálna základná škola - Speciálís Alapiskola, Krátka 11, 92701, Šaľa
Spojená škola, Slnečná 421, 05914, Spišský Štiavnik
Základná škola, Školská 339/2, 07614, Michaľany
Základná škola s MŠ, Košarovce 16, 09406, Košarovce
Základná škola J. Kráľa, Mládežnícka 24, 93601, Šahy
Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3, 90901, Skalica
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 05801, Poprad
ZŠ Karpatská , Ul. Karpatská 803/11, 08901, Svidník
Základná škola, Bernolákova 16, 04011, Košice-Západ
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 85101, Bratislava-Petržalka
Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101, Šamorín
Základná škola, Lúka 135, 91633, Lúka
Základná škola, SNP 5, 94201, Šurany
SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 03401, Ružomberok
Praktická škola, P. Mudroňa 46, 03601, Martin
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 93101, Šamorín
SPŠ stavebná- ÉKI, Konkolyho 8, 94701, Hurbanovo
Odborné učilište int., Šrobárova 20, 05801, Poprad
Základná škola s MŠ, Školská 290, 03496, Komjatná
Základná škola s MŠ, Hlavná 320/79, 04417, Slanec
Základná škola s MŠ, Tuhrina 4, 08207, Tuhrina
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, 05401, Levoča
Základná škola s MŠ, M. Nešporu 12/1, 97245, Bystričany
Základná škola, Komenského 1962/8, 07501, Trebišov
Základná škola, Veľká Ida 1, 04455, Veľká Ida
Základná škola s MŠ Štefana Náhalku, Ul.Štefana Náhalku 396/10, 05940, Liptovská Teplička
Základná škola, Pionierov 1, 04801, Rožňava
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 96001, Zvolen
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietských hrdinov 80, 089 01, Svidník
Základná škola, Bernolákova 5, 90851, Holíč
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 92447, Galanta
Súkromná spojená škola Štúrovo, OZ Súkromná obchodná akadémia Nitra, Štúrova 22, 94901, Nitra
Odborné učilište, Praktická škola , Nábr. J. Kalinčiaka 4, 97101, Prievidza
Základná škola, Lipová 13, 05201, Spišská Nová Ves
Školský internát, Medická 2, 04011, Košice
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 93401, Levice
SOŠ elektrotechnická, ul. Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, 05951, Poprad
Základná škola, Bátorove Kosihy 892, 94634, Bátorove Kosihy
Špec.základná škola, Obrancov mieru 879/9, 96212, Detva
Mária Kubalová, Radoľa 326, 02336, Radoľa
Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, 951 97, Žitavany
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, 04517, Moldava nad Bodvou
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 98403, Lučenec
Základná škola, Zimné 96, 05323, Rudňany
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 04023, Košice-Sídlisko KVP
Základná škola, Bystrany 13, 05362, Bystrany
Gymnázium, Komenského 1357, 02404, Kysucké Nové Mesto
Základná škola G. Drozda s materskou školou Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 395, 97232, Chrenovec-Brusno
Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, 05801, Poprad
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680, Martin
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, 03401, Ružomberok
ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 90089, Častá
Základná škola s MŠ, Rabčická 410, 02944, Rabča
SOŠ technická, Partizánska 1, 07192, Michalovce
ZŠ Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01, Dolný Kubín
Špeciálna základná škola , Inžinierska 24, 04011, Košice
Základná škola s MŠ, Mierové nám. 10, 92551, Šintava
Stredná odborná škola, Bystrická 4, 96681, Žarnovica
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 94901, Nitra
ZŠ s MŠ, Ul. Školská 42/22, 05919, Vikartovce
Základná škola s MŠ, Pod Kláštorom 158, 96653, Hronský Beňadik
ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, 96212, Detva
Obchodná akadémia, Dudova 4, 85102, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Nesluša 837, 02341, Nesluša
Stredná zdravotnícka Márie Terézie Schererovej v Ružomberku , Dončova 7, 03401, Ružomberok
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 05921, Svit
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 07301, Sobrance
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 97401, Banská Bystrica