Zapojené školy

Do trinásteho ročníka kampane Červené stužky sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

Prosba kampane: Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2019. Ďakujeme.

Školský internát, Medická 2, 04011, Košice
Špec.základná škola, Nám.Republiky 62, 04916, Jelšava