Zapojené školy

Do šestnásteho ročníka kampane Červené stužky 2022 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

Spojená škola, Hlavná 2, 01009, Žilina-Bytčica | Hodnotiaca správa 2022
Stredná zdravotnícka škola , Vrbická 632, 03101, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, 01003, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 4, 96001, Zvolen | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola , Mierová 166/171, 059 21, Svit
Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou 941, 95501, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ Školská 321, Školská 321, 02801, Brezovica
ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše, Lutiše 65, 01305, Lutiše
Základná škola s Materskou školou Stráne pod Tatrami, Stráne pod Tatrami č. 33, 059 76, Stráne pod Tatrami | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 99102, Dolná Strehová | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Žehňa 20, 08206, Žehňa | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica, Nemocničná 987/2, 01701, Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 94201, Šurany | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola Rázusova, Rázusova 2260, 02201, Čadca | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Monika Marjová, Tulipánová, 07101, Mesto
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 08256, Pečovská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Veľká Ida 1, 04455, Veľká Ida
Základná škola, Sokolíkova 2, 84101, Bratislava-Dúbravka
Spojená škola internátna , Zeleného stromu 8, 048 01 , Rožňava
Stredná odborná škola, Račianska 105, 83102, Bratislava-Nové Mesto
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54, Turzovka | Hodnotiaca správa 2022
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 91792, Trnava | Hodnotiaca správa 2022
Spoj.škola int.- ŠZŠi, Abovská 244/18, 04411, Ždaňa
Základná škola 8.mája, Ul.8. mája 640/39, 08901, Svidník | Hodnotiaca správa 2022
Súkromná stredná škola pedagogická EBG - elokované pracovisko, Nám. Matice slovenskej 23, 965 01, Žiar nad Hronom | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium, Šrobárova 1, 04223, Košice-Staré Mesto
Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, 08584, Bardejov
Súkr.str.odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37, 04022, Košice-Dargov. hrdinov
Gymnázium, Mládežnícka 22, 93601, Šahy
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 91250, Trenčín | Hodnotiaca správa 2022
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske, Mierová 727, 07222, Strážske | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, 90028, Ivanka pri Dunaji
Špec. základná škola, Kostolná 303/18, 05995, Toporec | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 01744, Považská Bystrica | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, Kľačany 263, 92064, Kľačany
SOŠ lesnícka, Akademická 16, 96901, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, 95701, Bánovce nad Bebravou
Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, 03401, Ružomberok | Hodnotiaca správa 2022
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, 95701, Bánovce nad Bebravou
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 08542, Bardejov
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Školská ulica 16, 95148, Jarok | Hodnotiaca správa 2022
Odborné učilište int., Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 01401, Bytča
Základná škola s MŠ, Školská 1003, 92572, Selice
Základná škola s MŠ, Vyšný Koniec 969, 02313, Čierne
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Lemešany 154, 08203, Lemešany
ZŠ, Stred 957, 02311, Zákopčie
Školský internát Stredná športová škola , Trieda SNP 104, 04011, Košice-Západ
Základná škola, Adyho 6, 94301, Štúrovo | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ pre sluch.postihn.i, Kutnohorská 675/20, 96701, Kremnica | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 08001, Prešov
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Horná, 13, 94106, Komjatice
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom , Ul. J Kollara 3, 915 01 , Nove Mesto nad Vahom
Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52, Veľká Lomnica
Základná škola, Ulica pionierov 1, 04801, Rožňava
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434 Bystré , 09434, Bystré
Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04001, Košice-Sever
Súkromná ZŠ, Dukelská 33, 08701, Giraltovce | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Lipová 2, 01501, Rajec
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava-Ružinov | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
SZŠ, Farská 23 Nitra, Farská 23, 95050 Nitra, 95050, Nitra
PŠ internátna, M. R. Štefánika 323/1, 91401, Trenčianska Teplá
Špec.základná škola, Ďumbierska 15, 97411, Banská Bystrica
ZŚ s MŠ, Sasinkova 1, 951 41, Lužianky
Základná škola, Nábrežná 95, 94057, Nové Zámky
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 07101, Michalovce
Základná škola, Lichardova 24, 01001, Žilina
Základná škola s materskou školou Hontianske Tesáre, Hontianske Tesáre, 148, 962 68, Hontianske Tesáre | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, Dedinka č.142, 94150, Dedinka
Základná škola s MŠ, Školská 28, 08233, Chminianska Nová Ves | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Ščasného 22, 949 01, Nitra-Dražovce
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, 95701, Bánovce nad Bebravou
Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, 96801, Nová Baňa
Gymnázium, Golianova 68, 94901, Nitra
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
Základná škola, Čifáre 137, 95161, Čifáre
Hotelová akadémia, Baštová 32, 08085, Prešov
SŠ Svätej Rodiny - GYM, Gercenova 10, 85101, Bratislava-Petržalka
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
Základná škola Úľany nad Žitavou, Hlavná 199, 941 03, Úľany nad Žitavou
Špeciálna základná škola , Kováčska 12, 05601, Gelnica | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 0, Žilina
Základná škola, časť Čápor 1085, 95117, Cabaj - Čápor | Hodnotiaca správa 2022
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 02201, Čadca
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101, Malacky
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 92571, Trnovec nad Váhom
Spojená škola, Duchnovičova 506, 068 01, Medzilaborce
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 98403, Lučenec
Základná škola , Komenského 307/22 ,08901 Svidník, 08901, Svidník
Základná škola s MŠ, Centrum I 32, Dubnica n/V 018 41, 01841, Dubnica n/Váhom
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147, Liptovský Mikuláš
Základná škola Bartolomeja Krpelca , Tarasa Ševčenka 3, 08555, Bardejov
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Námestie mladosti 1, 01015, Žilina
Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 91954, Dobrá Voda
Základná škola Rudina, Rudina 443, 023 31, Rudina | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, 93212, Veľký Meder | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium bilingválne, T.Ružičku 3, 01001, Žilina
Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok, Kostolné námestie 28, 06001, KEŽMAROK | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 95301, Zlaté Moravce
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 04199, Košice-Juh
Odborné učilište internátne , Námestie sv. Ladislava 1791/14, 95115, Mojmírovce
Obchodná akadémia , Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 086 45, Marhaň
Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 95801, Partizánske | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Jelenecká 72 , 951 01, Nitrianske Hrnčiarovce
Spojená škola internátna , Z.Nejedlého 41, 93401, Levice | Hodnotiaca správa 2022
Špec.základná škola, Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Základná škola , Školská 1, 05972, Ľubica
Špec.základná škola, Mládežnícka 3, 97703, Brezno | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna ZŠ pri RC, Školská 158, 07661, Bačkov
Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, 05801, Poprad
Gymnázium Antona Bernoláka , Mieru 307/23, 02901, Námestovo
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 03315, Liptovský Hrádok
Základná škola, Pohranice 444, 95102, Pohranice | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola , Školská 531/29, 08221, Veľký Šariš | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 81484, Bratislava-Staré Mesto | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola internátna, Viničná 12, 986 01, Fiľakovo | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola - Školský internát, Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok, 03401, Ružomberok
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 08001, Prešov
SOŠ technická, Levočská 40, 064 0, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Letná 14, 04923, Nižná Slaná
SZŠ, Strečnianska 20, 85105, Bratislava-Petržalka
Základná škola s MŠ, Ulič 137, 06767, Ulič
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 40, 04137, Košice-Juh | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava-Petržalka | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ Hlavná 299, Hlavná 299, 92503, Horné Saliby
Základná škola A.K., Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681, Žarnovica
Základná škola , Javorová, 265, 04411, Ždaňa
Základná škola, Čaklov 495, 09435, Čaklov | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola sv. Jozefa, Jašíkova 219, 02354, Turzovka
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Ul. biskupa Királya 5, 945 01, Komárno | Hodnotiaca správa 2022
Škol. internát pri SŠ, Rosinská cesta 4, 01008, Žilina
Základná škola J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany, J. A. Komenského 161/6, 97243, Zemianske Kostoľany | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov, Základná škola, Hrnčiarska ul. č.795/61, Stropkov 091 01, 091 01, Stropkov | Hodnotiaca správa 2022
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, 94201, Šurany
Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Partizánska 13, 03852, Sučany
Súkromná základná škola pri SLVS Senec, Diaľničná 1, 90301, Senec | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola, Kollárova 17, 07801, Sečovce | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 95320, Zlaté Moravce
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Petra Jilemnického 94/3, 05001, Revúca | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola , Hlavná 157, 94701, Zelený Háj, Hurbanovo
Základná škola s MŠ, Ul. Školská č. 143, 02753, Istebné | Hodnotiaca správa 2022
Odborné učilište internátne, Levočská 24, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola Divín, Lúčna 8, 98552, Divín | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium, Javorová 16, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola Tomášov, Školská 7, 90044, Tomášov
Základná škola, Fatranská 14, 94901, Nitra
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 98417, Lučenec
Základná škola, Lúka 135, 91633, Lúka
Gymnázium , Metodova 2, 82108, Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 02001, Púchov
Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01, Malacky
Spojená škola Kráľovnej pokoja , Na Závaží 2, 010 01, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Park Angelinum 8, 04215, Košice-Staré Mesto
ZŠ s MŚ, Vydrník 121, Vydrník, 05914, Vydrník | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, 94603, Kolárovo
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Vuruma č.2, 94901, Nitra
Spojená škola Piešťany, Valová 40, 92101, Piešťany | Hodnotiaca správa 2022
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 03914, Turčianske Teplice
Základná škola, Komenského 2, 922 03, Vrbové | Hodnotiaca správa 2022
ZŠ s MŠ, Papradno 312, Papradno 312, 01813, Papradno
Spojená škola - SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, 97901, Rimavská Sobota
Základná škola, Ústredie 760, 02301, Oščadnica
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, 05001, Revúca | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola, Železničná 131, 05952, Veľká Lomnica
Základná škola M.Bela, Kláštorná 4, 93101, Šamorín
Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa, 17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Budovateľská 1992/9, 06901, Snina
Základná škola s MŠ, Krivany 1, 08271, Krivany
Základná škola s materskou školou, č. 67, 95133, Hájske
Stredná odborná škola, Ul.slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica, 01701, Považská Bystrica
Základná škola G. Drozda s materskou školou Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 395, 97232, Chrenovec-Brusno | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, 05401, Levoča
Gymnázium Ľ.Š., Hronská 1467/3, 96049, Zvolen | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240, Bratislava-Karlova Ves
Spojená škola, Školská 478, 08633, Zborov
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01, Humenné | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, č.364 , 93568, Čaka | Hodnotiaca správa 2022
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Komenského 1, 06659, Humenné
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433, 916 23, Pobedim
Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna, Kláštorná 2, 06503, Podolínec | Hodnotiaca správa 2022
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61, Tisovec | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium J.A.Komenského - Comenius gimnázium, Štúrova 16, 93701, Želiezovce
Základná škola s MŠ, Pionierska 697, 90845, Gbely
Špec. základná škola, M. R. Štefánika 83, 07501, Trebišov | Hodnotiaca správa 2022
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietských hrdinov 80, 089 01, Svidník | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola , SOŠ a SPŠ stavebná, Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Základná škola, Školská 399, 92523, Jelka
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 93401, Levice
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, 02001, Púchov | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Školská 492/15, 97226, Nitrianske Rudno | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 97251, Handlová
Lenka Juštiková, Hrnčiarska, 19, 06601, Humenné
Reedukačné centrum, Školská 158, 076 61, Bačkov | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Široké 141, 08237, Široké
Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 06624, Humenné
Základná škola, Komenského 1962/8, 07501, Trebišov | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola- Špeciálna základná škola, Fabiniho 3, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2022
Školský internát, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
ZŠ ÁP s VJM - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Neded 964, 92585, Neded
SOŠ ekonomická, Stojan 1, 052 01, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola, Pruské 294, 01852, Pruské | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, P. J. Šafárika 3, 97101, Prievidza
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 08001, Prešov
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, 97701, Brezno
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 92447, Galanta
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01, Myjava
Základná škola s Materskou školou, Lúčky 521, 03482, Lúčky
Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 09431, Hanušovce nad Topľou | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Važecká 11, 08005, Prešov | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola - ŠZŠ, Nová 803, 04925, Dobšiná | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Svätý Kríž 184, 03211, Svätý Kríž
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 02601, Dolný Kubín
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 07501, Trebišov
Základná škola s MŠ, Úbrež 141, 07242, Úbrež
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601, Humenné
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 97242, Lehota pod Vtáčnikom | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola , Ústredie 976, 02322, Klokočov | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola Abovská 36, Abovská 36, 04017, Košice-Barca
Základná škola, Vážska 399/5, 01863, Ladce
Základná škola, Odorín 65, 05322, Odorín
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 94901 Nitra, 94901, Nitra
Odborné učilište int., Šrobárova 20, 05801, Poprad
SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07243, Michalovce
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101, Michalovce | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice, 93440, Levice
SOŠ hotel.služ. a obch., Zdravotnícka 3, 94051, Nové Zámky
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 02201, Čadca
Základná škola s MŠ, SNP 47, 05342, Krompachy
Školský internát, Považská 7, 04011, Košice-Západ
CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, 06601, Humenné
Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, 04445, Bidovce
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 04012, Košice
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 03301, Liptovský Hrádok
Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, 92203, Vrbové
Diagnostické centrum, Skalka 36, 01311, Lietavská Lúčka
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM, Nám. slobody 141, 98002, Jesenské | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Komenského 10, 03853, Turany | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 99001, Veľký Krtíš | Hodnotiaca správa 2022
Odborné učilište, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 96001, Zvolen
ŠZŠ, Tyršova 1, 073 01 , Sobrance
Základná škola s MŠ, Zborov nad Bystricou 604, 02303, Zborov nad Bystricou
Základná škola, Komenského 2666/16, 06901, Snina
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, 05401, Levoča
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 93401, Levice
Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenskeho 50, 01001, Žilina
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801, Trstená
Základná škola s materskou školou, Školská 539, 95853, Skačany
SŠI Ždaňa, Abovská 244/18, 04411, Ždaňa | Hodnotiaca správa 2022
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001, Košice-Juh
Súkromná SOŠ Gastroškola, Bieloruská 1, 82106, Bratislava
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 3126/2, 01008, Žilina
Základná škola s MŠ, Bajerov 96, 08241, Bajerov
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 92001, Hlohovec
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420 , 085 01, Bardejov | Hodnotiaca správa 2022
ZŠ , Kúpeľná 2, 080 01, Prešov
Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01, Spišská Belá | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Horelica 429, 02201, Čadca | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, Školská 1, 94145, Maňa | Hodnotiaca správa 2022
Špec. základná škola s materskou školou, Lipová 622, 02401, Kysucké Nové Mesto | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola - Speciálís Alapiskola, Krátka 11, 92701, Šaľa
Súkr.škola úžit.výtvar., P. Križku 390/4, 96701, Kremnica
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
Súkr.gymnázium, P. Križku 390/4, 96701, Kremnica
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 90301, Senec
Spojená škola internátna, Dúbravská cesta 1, 84524, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola, Šišov 74, 95638, Šišov
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 1, 04001, Košice-Staré Mesto
Základná škola, Hutnícka 16, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2022
Školský internát pri SZŠ, Lichardova 1, 90901, Skalica | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Námestie kpt. Nálepku 12, 08204, Drienov
Spojená škola, Slnečná 421, 05914, Spišský Štiavnik | Hodnotiaca správa 2022
Špec.základná škola, Zvolenská cesta 2396/39, 98401, Lučenec | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Slatinské Lazy 112, 96225, Slatinské Lazy
SOŠ elektrotechnická, ul. Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, 05951, Poprad
Spojená škola , F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec | Hodnotiaca správa 2022
Hotelová akadémia, Československej brigády 1804, 03101, Liptovský Mikuláš
Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 05342, Krompachy | Hodnotiaca správa 2022
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 08024, Prešov | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola, Školská 212, 92521, Sládkovičovo
Základná škola s MŠ, Školská 290, 03496, Komjatná | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica, Kolpašská 1738/9, 96917, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 06601, Humenné
Základná škola s MŠ, Suchá nad Parnou 55, 91901, Suchá nad Parnou
ZŠ Levická 903, Ul. Levická 903, 95201, Vráble | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Ochodnica 19, 02335, Ochodnica
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, 05311, Smižany
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta, Komenského 1963/10, 07501, Trebišov
Gymnázium, Školská 234/8, 01701, Považská Bystrica
Základná škola, Bernolákova 16, 04011, Košice-Západ
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 04023, Košice-Sídlisko KVP | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, 03401, Ružomberok
Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012, Košice-Nad jazerom
Základná škola, Dudova 2, 85102, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina, Svätoplukova 38, 90027, Bernolákovo
ZŠ Karpatská , Ul. Karpatská 803/11, 08901, Svidník
Gymnázium, Komenského 1357, 02404, Kysucké Nové Mesto
Gymnázium J.M.Hurbana, Ul.17.novembra 1296, 02201, Čadca
Súkromná spojená škola Štúrovo, OZ Súkromná obchodná akadémia Nitra, Štúrova 22, 94901, Nitra
Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája 1, 04801, Rožňava | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Janka Kráľa 1, 01851, Nová Dubnica
Základná škola, Bukovecká 17, 04012, Košice-Nad jazerom | Hodnotiaca správa 2022
Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 08001, Prešov | Hodnotiaca správa 2022
Str. priemyselná škola, Partizánska 1059, 06901, Snina
ZŠ.sv.Andreja-Svorada B, 1. mája 7, 91101, Trenčín
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 06534, Haligovce
Spojená škola - ŠZŠ, Tehelná 23, 08271, Lipany
Spojená škola internátna s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola internátna Prakovce, Breziny 256, Prakovce , 055 62, Prakovce
Základná škola, Mierová 67 , Mierová 67 , 937 01, Želiezovce
Obchodná akadémia sv.Tomáša Akvinského , Vysokoškolákov 1760/13, 01008, Žilina
Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Špec. základná škola, Jána Vojtaššáka 13, 01008, Žilina
Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, 02055, Lazy pod Makytou
Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherrera 40, 92101, Piešťany
Základná škola, Malonecpalská ul.206/37, 971 01, Prievidza | Hodnotiaca správa 2022
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 02401, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, Hodžova 37, 91101, Trenčín
Gymnázium Stropkov, Konštantínova 64, 09101, Stropkov
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 01157, Žilina
ZŠ Masarykova , Masarykova 19/A,, 04001, Košice | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 05001, Revúca
Obchodná akadémia, Lúčna 4, 98416, Lučenec
Základná škola, Kračúnovce 277, 08701, Kračúnovce
Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska 4, 92701, Šaľa | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, 03203, Liptovský Ján
Základná škola, Slovinky 71, 05340, Slovinky
Základná škola, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
Základná škola, Hradná 22, 94056, Nové Zámky | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1, 04023, Košice-Sídlisko KVP
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 94525, Komárno | Hodnotiaca správa 2022
Súkr.športové gymnázium, Sídlisko SNP 6, 91451, Trenčianske Teplice
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 07301, Sobrance | Hodnotiaca správa 2022
Špeciálna základná škola , Inžinierska 24, 04011, Košice
Str. zdravotnícka škola, Lipová 32, 06683, Humenné
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 96501, Žiar nad Hronom
Základná škola, Zbehy 661, 95142, Zbehy | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Majcichov 536, 91922, Majcichov
Základná škola, Hlavná 10, 93538, Lok
Základná škola s materskou školou, Železničná 245, 04816, Jelšava
Stredná zdravotnícka Márie Terézie Schererovej v Ružomberku , Dončova 7, 03401, Ružomberok
ZŠ Kysak, Kysak 210, 04481, Kysak
Základná škola, Školská 3, 07643, Čierna nad Tisou
Stredná odborná škola pedagogická Lučenec, J.A.Komenského 12, 98418, Lučenec
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 93405, Levice | Hodnotiaca správa 2022
Šport.gymnázium J.Herdu, Jána Bottu 31, 91787, Trnava | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Bobrovec 490, 03221, Bobrovec
Základná škola s MŠ, Kotešová 378, 01361, Kotešová
Stredná odborná škola technická, 1.mája 22, 95301, Zlaté Moravce
Špec.základná škola, Sládkovičova 24, 96681, Žarnovica | Hodnotiaca správa 2022
Špec. základná škola, SNP 827/53, 07801, Sečovce | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Škultétyho 2326/11, 95501, Topoľčany
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212, Kapušany | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola , Školská 10, 04420, Malá Ida
Základná škola s materskou školou V.M., Ul.9.mája 718, 9. mája 718, 98055, Klenovec
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L.Svobodu 4, 97409, Banská Bystrica | Hodnotiaca správa 2022
ZŠ , Drábova 3, 040 23, Košice
Základná škola s MŠ, Školská 8, 05918, Spišské Bystré
Základná škola s MŠ, Košarovce 16, 09406, Košarovce | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Švábovce 180, 05912, Švábovce
Praktická škola, P. Mudroňa 46, 03601, Martin
Gymnázium, Školská 26, 95280, Vráble
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 90901, Skalica
Základná škola s MŠ, Ulica Hlavná 200/15 Hôrky, 01004, Hôrky
Základná škola s MŠ, Školská 684, 05333, Nálepkovo | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Slovanská 1415/7, Slovanská 1415/7, 01707, Považská Bystrica
Spojená škola, Športovcov 1461/17 Puchov, Športovcov 1461/17, 02001 Puchov, 02001, Puchov
Špec.základná škola, Obrancov mieru 879/9, 96212, Detva
ZŠ , Dolná Tižina 28, 01304, Dolná Tižina
Súkromné gymnázium, Katkin park 2, 04011, Košice-Západ
F. V. Sasinka, Námestie slobody 99/3, 909 01, Skalica
Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501, Bardejov | Hodnotiaca správa 2022
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, 040 01, Košice
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 03852, Sučany
Základná škola, Šrobárova 20, 08001, Prešov
Základná škola, Skalka 34, 01311, Lietavská Lúčka
Špec.základná škola, Zápotockého 127, 98101, Hnúšťa
ZŠ, Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, 951 97, Žitavany
Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 96301, Krupina | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola Pavlovce nad Uhom, Kapušianska 2, 07214, Pavlovce nad Uhom
SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 03401, Ružomberok | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola, J. Fabiniho 3, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 01162, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Ľubeľa 161, 03214, Ľubeľa | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, 92601, Sereď | Hodnotiaca správa 2022
SPŠ stavebná- ÉKI, Konkolyho 8, 94701, Hurbanovo
Školský internát, Medická 2, 04011, Košice | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326, Radoľa 326, 02336, Radoľa | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Školská 526/53, 97251, Handlová | Hodnotiaca správa 2022
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 911 34, Trenčín
Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 01, Bratislava | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 93101, Šamorín | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 97401, Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 08001, Prešov
Základná škola, SNP 5, 94201, Šurany
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku , M. R. Štefánika 432, 01303, Varín
Základná škola, Školská 9, 93521, Tlmače
Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove, Wolkerova 10, 085 41 , Bardejov
Spojená škola, Palárikova 1/A, 92001, Hlohovec
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 , 934 01, Levice
Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 84011, Bratislava-Dúbravka
Základná škola, Spojová 14, 97404, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Pod Kláštorom 158, 96653, Hronský Beňadik
ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 90089, Častá | Hodnotiaca správa 2022
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 06927, Snina | Hodnotiaca správa 2022
Tatiana Olbertová, M.Hattalu 2149, 02601, Dolný Kubín
Základná škola, Školská 790, 03232, Východná | Hodnotiaca správa 2022
Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 06014, Kežmarok
Spojená škola - OU, Alejová 6, 04011, Košice-Juh
Základná škola s MŠ, Nové Sady 176, 95124, Nové Sady | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola Sobotište, Sobotište č. 317, 906 05, 90605, Sobotište
Základná škola, Kráľovohoľská 413, 97671, Šumiac
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 01701, Považská Bystrica
ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, 01301, Teplička nad Váhom
Súkr. šport. gymnázium, Dudvážska 6, 82107, Bratislava-Podunaj.Biskup
Základná škola s MŠ, A. Kmeťa 1, 96501, Žiar nad Hronom
Základná škola, Školská 1123/29, 95701, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Školská ulica 197/10, 95117, Cabaj - Čápor
Základná škola, Malcov 16, 08606, Malcov
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 02341, Nesluša
Základná škola, Staré 283, 07223, Staré
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 90845, Gbely
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 97646, Valaská
Základná škola s MŠ, Školská 292/7, 97201, Bojnice
Základná škola s materskou školou, Krtíšska 26, 99122, Bušince
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 81102, Bratislava-Staré Mesto | Hodnotiaca správa 2022
Zuzana Novotná, Ružový haj, 1371, 1371, 92901, Dunajská Streda
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, 97646, Valaská
Základná škola, Ulica slobody 1, 04011, Košice-Západ | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, 02801, Trstená
PaSA sv. M. Goretti, Horná 137, 02201, Čadca
Stredná zdrav. škola, Horná 137, 02201, Čadca
Základná škola, Sládkovičova 10, 03401, Ružomberok
Cirkevná ZŠ Ž.Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, 94201, Šurany
Základná škola SNP, Ostredková 14, 82102, Bratislava II - Ružinov
Základná škola s MŠ, Mierové nám. 10, 92551, Šintava
Stredná odborná škola, Športová 675, 91601, Stará Turá
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 92601, Sereď | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Oščadnica 1374, 02301, Oščadnica
Súkromná SOŠ pedagog., Gagarinova2490/13, 95501, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2022
Súkromné gymnázium, Oravská 11, 01001, Žilina
Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101, Šamorín | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Tuhrina 4, 08207, Tuhrina | Hodnotiaca správa 2022
, Duchnovičova 506, 06801, Medzilaborce
Základná škola s materskou školou, Školská ulica 301/16, 04402, Turňa nad Bodvou
Súkromná spojená škola Life Academy, Rovná 597/15, 05801, Poprad
Odborné učilište, Praktická škola , Nábr. J. Kalinčiaka 4, 97101, Prievidza
Gymnázium sv. F. Assiského, Kláštorská 24, 05401, Levoča | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium, Varšavská 1677, 01008, Žilina
SOŠ technická, Komenského 496/37, 02901, Námestovo
ZŠ s MŠ J.Holčeka, Dolný Ohaj 583, 94143, Dolný Ohaj | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ techniky a služieb, Prakovce, Prakovce 282, 05562, Prakovce | Hodnotiaca správa 2022
Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov, Matice slovenskej 11, 08001, Prešov | Hodnotiaca správa 2022
SPŠ stavebná, Plzenská 10, 08001, Prešov | Hodnotiaca správa 2022
SOŠ technická, Partizánska 1, 07192, Michalovce | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Malinovského 1160/31, 95806, Partizánske | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Slovenská Kajňa 54, 09402, Slovenská Kajňa
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, 04517, Moldava nad Bodvou
Základná škola, Školská 3, 05304, Spišské Podhradie
ZŠ s MŠ, Ul. Školská 42/22, 05919, Vikartovce | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Dudova 4, 85102, Bratislava-Petržalka
Gymnázium, Študentská 4, 06901, Snina
Základná škola A.O., Školská 341/28, 96233, Budča
Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča, Rabčická 410, 02944, Rabča
SOŠ sv.Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07101, Michalovce
Školský internát, Ul. J.Švermu 1763/14, 96001, Zvolen | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola Cernina, Cernina 30, 09016, Cernina
Základná škola, Starozagorská 8, 040 23, Košice-Sídlisko KVP
Základná škola, Kluknava 43, 05351, Kluknava
CZŠ sv.apoštola Pavla, č. 214, 02946, Sihelné
Základná škola, Komenského 2666/16, 06901, Snina
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 85101, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, 955 0, Topoľčany
Súkr. HA - Dufincova, Komenského 1, 07101, Michalovce
Základná škola s MŠ, Tekovská Breznica 700, 96652, Tekovská Breznica
Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, 08501, Bardejov
Základná škola, Podhorany 68, 05993, Podhorany | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola s MŠ, Pionierska 2, 97701, Brezno
SSOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, 94905, Nitra
Základná škola , Dolná Mariková 470, 018 02, Dolná Mariková | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola Sľažany, Sľažany 122, 95171, Sľažany
Základná škola, P. Dobšinského 746/5, 97101, Prievidza
Špeciálna základ. škola, Radlinského 1605, 95701, Bánovce nad Bebravou | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Fábryho 44, 04022, Košice-Dargov. hrdinov | Hodnotiaca správa 2022
Základná škola, Chminianske Jakubovany 21, 082 3, Chminianske Jakubovany
Základná škola, Družicová 4, 04012, Košice-Nad jazerom
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680, Martin
Základná škola M.R.Štefánika, SNP 3, 90028, Ivanka pri Dunaji
Základná škola s MŠ, Hladovka 238, 02713, Hladovka | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium, Metodova 2, 82108, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Viestova 1, 90701, Myjava | Hodnotiaca správa 2022
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2022
ZŠ s MŠ Urmince, Urmince 298, 95602, Urmince
Spojená škola, Tehelná 23, 08271, Lipany
Základná škola s MŠ, Ulica pod Chočom 550, 03481, Lisková | Hodnotiaca správa 2022
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 95594, Topoľčany
[/column]