Zapojené školy

Do sedemnásteho ročníka kampane Červené stužky 2023 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:
(Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1.12. 2023.)

ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
SOŠ pre žiakov s telesným postuhnutím, Mokrohajska 1, 84240, Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 81102, Bratislava-Staré Mesto
SOŠ elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 03301, Liptovský Hrádok
ZŠ Zarevúca, , ,
ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 03401, Dolný Kubín
ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 03401, Dolný Kubín
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Súkromná stredná odborná škola služieb, Hviezdoslavova 11, 08641, Bardejov
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča
Spojená škola, Kollárova 17, 07801, Sečovce
Gymnázium, Metodova 2, 82108, Bratislava-Ružinov
Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 91792, Trnava
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 97646, Valaská
Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, 059 21, Svit
Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, 059 21, Svit
Gymnázium, Varšavská 1677/1, 01008, Žilina
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 93201, Veľký Meder
J.M.Hurbana v Čadci, 17.novembra 1296, 002201, Čadca
Spojená škola. PZ SOŠT Jozefa Čabelku, Námestie sv. Martina 5, 908 51, Holíč
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 08542, Bardejov
Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves, Školská 459/12, 082 56, Pečovská Nová Ves
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01, Žilina
SOŠ pre sluch.postihn.i, Kutnohorská 675/20, 96701, Kremnica
Stredná odborná škola, Prakovce 282, 05562, Prakovce
ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 90089, Častá
Spojená škola, Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce, Duchnovičova 506, 06801, Medzilaborce
SOŠ drevárska, Pílska 7, 95501, Topoľčany
Základná škola Žehňa, Žehňa č. 22, 08206, Žehňa
ZŠ Viestova 1, Myjava 90701, Viestova 1, Myjava 90701, 907 01, Myjava
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240, Bratislava-Karlova Ves
Ivana Kupca, Komenského 13, 92001, Hlohovec
Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, 99102, Dolná Strehová
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 01303, Varín
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 94901, Nitra
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami č. 33, 05976, 05976, Stráne pod Tatrami
Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, 968 01, Nová Baňa
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37, Košice
CPP Levice, Mierová 1, 934 01, Levice
Základná škola Rudina, Rudina 443, 023 31, Rudina
Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012, Košice
Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012, Košice-Nad jazerom
Základná škola, Ulica slobody 1, 04011, Košice-Západ
Ruskov, Ruskov 32, 04419, Košice-okolie
Základná škola, Jelenecká 72, 95101, Nitrianske Hrnčiarovce
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001, Košice-Juh
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany
Základná škola, Pionierov 1, 04801, Rožňava
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 01001, Žilina
ZŠ s MŠ Lužianky, Sasinkova 1, 95141, Lužianky
Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája 1, 04801, Rožňava
Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, 92203, Vrbové
Gymnázium Veľká okružná , Veľká okružná 22, 010 01, Žilina
Obchodná akadémia sv.Tomáša Akvinského , Vysokoškolákov 1760/13, 01008, Žilina
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, 951 97, Žitavany
Spojená škola , SOŠ a SPŠ stavebná, Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola elektrotechnická , Komenského 44, , Košice
Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, Vydrník 121, 05914, Vydrník
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101, Šamorín
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, 01001, Žilina
Základná škola, Ochodnica 19, 02335, Ochodnica
Základná škola, Janka Kráľa 1, 01851, Nová Dubnica
Evanjelická SŠ, Komenského 10, 03101, Liptovský Mikuláš
Základná škola sv. Jozefa , Pribinova 35, íľéé+, Hlohovec
Gymnázium, Golianova 68, 949 01, Nitra
Šrobárova 1, Šrobárova 1, 04001, Košice
Skromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Základná škola s materskou školou Gbely, Pionierska 697, 90845, Gbely
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Petra Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Školský internát Stredná športová škola , Trieda SNP 104, 04011, Košice-Západ
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, 95701, Bánovce nad Bebravou
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 07101, Michalovce
Str. zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, 05401, Levoča
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany
ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou, Hlavná 199, 94903, Úľany mad Žitavou
ZŚ s MŠ, Sasinkova 1, 951 41, Lužianky
Základná škola s materskou školou, Dedinka č.142, 94150, Dedinka
Základná škola Zákopčie, Stred 957, 02311, Zákopčie
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09, Žilina - Bytčica
Základná škola, Ul. 8.mája 640/39, Ul.8. mája 640/39, 089 01, Svidník
Stredná zdravotnícka škola , Lichardova 1 , 909 01, Skalica
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101, Malacky
ZŠ s MŠ J.Holčeka, Dolný Ohaj 583, 94143, Dolný Ohaj
Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 92571, Trnovec nad Váhom
Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8, 048 01, Rožňava
Základná škola Šišov, Šišov 74, 95638, Šišov
Základná škola Šišov, Šišov 74, 95638, Šišov
Základná škola s materskou školou Hájske 67, 6, ,
Základná škola s materskou školou Hájske 67, 67, 951 33, Hájske
ZŠ Školská , Školská 1123/29, 957 01, Bánovce nad Bebravou
Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01, Brezno
Základná škola s MŠ, Bajerov 96, 08241, Bajerov
Základná škola, Námestie mladosti 1, 01015, Žilina
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 92601, Sereď
Základná škola, Dudova 2, 85102, Bratislava-Petržalka
Základná škola s materskou školou CI 32, Centrum I 32, 018 41, Dubnica n/V
Základná škola, Čaklov 495, 09435, Čaklov
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 04022, Košice
ZŠ s MŠ Krušetnica, Krušetnica 83, 02954, Krušetnica
Základná škola s MŠ, Krivany 1, 08271, Krivany
Gymnázium Vráble, Školská 26, 95201, Vráble
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51, Nová Ves nad Žitavou
Spojená škola internátna Ždaňa, Abovská 244/18, 044 11, Ždaňa
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Ul. biskupa Királya 5, 945 01, Komárno
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, 01003, Žilina
Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, 02055, Lazy pod Makytou
Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101, Šamorín
Základná škola , Komenského 1119/2, 92203, Vrbové
Špeciálna základná škola, Štúrova, 90877, Šaštín - Stráže
Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14 , Zvolen 960 01, Ul.J.Švermu 1736/14 , Zvolen 960 01, 960 01, Zvolen
Gymnázium Antona Bernoláka , Mieru 307/23, 02901, Námestovo
Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14 , Zvolen 960 01, Ul.J.Švermu 1736/14 , Zvolen 960 01, 960 01, Zvolen
Špeciálna základná škola internátna, Viničná 12, 986 01, Fiľakovo
Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11, Lietavská Lúčka
Hotelová akadémia, Československej brigády 1804, 03101, Liptovský Mikuláš
Spojená škola, Nová 803, Dobšiná, Nová 803, 04925, Dobšiná
Špec.základná škola, Mládežnícka 3, 97703, Brezno
Základná škola , Školská 531/29, 08221, Veľký Šariš
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 03301, Liptovský Hrádok
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Horná, 13, 94106, Komjatice
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
Základná škola Rázusova, Rázusova 2260, 02201, Čadca
Základná škola s materskou školou, Školská 539, 95853, Skačany
Spojená škola Kráľovnej pokoja , Na Závaží 2, 010 01, Žilina
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, 94603, Kolárovo
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, 934 01, Levice
SOŠ technická, Levočská 40, 064 0, Stará Ľubovňa
Diagnostické centrum, Skalka 36, 013 11, Lietavská Lúčka
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, A.Kmeťa 1285/4, 96501, Žiar nad Hronom
ZŠ s MŠ Brezovica, Školská 321, 028 01, Brezovica
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina
Základná škola, Nábrežná 95, 94057, Nové Zámky
SŠ - Špeciálna ZŠ, Pribinova 16/1, 90101, Malacky
Spojená škola, Slnečná 421, 05914, Spišský Štiavnik
Základná škola , Ústredie 976, 02322, Klokočov
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, 05401, Levoča
ZŠ s MŠ - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno
Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 03136, Liptovský Mikuláš
Základná škola Veľká Ida, Parková 1, 044 55, Veľká Ida
Centrum poradenstva a prevencie, J. Vuruma 2, 94901, Nitra
Centrum poradenstva a prevencie, J. Vuruma č.2, 94901, Nitra
SZŠ Sladkovičova 36, Sladkovičova 36, Prešov, 08001, 08001, Prešov
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061, Tisovec
Základná škola s MŠ, Oščadnica 1374, 02301, Oščadnica
Základná škola SNP, Ostredková 14, 82102, Bratislava II
Základná škola s materskou školou A. Duchnoviča, Ulič 137, Ulič 137, 06767, Ulič
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01, Košice
Spojená škola Piešťany, Valová 40, 92101, Piešťany
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Základná škola, Slovinky 71, 05340, Slovinky
Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 03101, Liptovský Mikuláš
Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 03101, Liptovský Mikuláš
Špeciálna základná škola, SNP 827/53, 078 01, Sečovce
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 90301, Senec
Základná škola, Školská 492/15, 97226, Nitrianske Rudno
Spojená škola, Železničná 131, 05952, Veľká Lomnica
Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 08645, Marhaň
Základná škola, Mirka Nešpora 2, 08001, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680, Martin
Odborné učilište, Stavbárska 11, 036 80, Martin
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420 , 085 01, Bardejov
Základná škola s materskou školou Urmince , Školská 298, 95602, Urmince 298
Základná škola Široké, Široké 141, 082 37 Široké, 08237, Široké
Základná škola Tomášov, Školská 7, 90044, Tomášov
Základná škola , Základná škola Alexandra Pavloviča, 08901, Svidník
Súkromná základná škola ako súčasť Súkromného liečebno-výchovného sanatória, Diaľničná cesta 3, 90301, Senec
Stredná odborná škola, Športová 675, 91601, Stará Turá
Základná škola s MŠ, Veľké Ludince 390, 93565, Veľké Ludince
Základná škola Vilka Šuleka , Školská 165, 92001, Hlohovec -Šulekovo
ZŠ Kudlovská , Kudlovská 11, 06601, Humenné
ZŠ Kudlovská , Kudlovská 11, 06601, Humenné
Základná škola, Ústredie 760, 02301, Oščadnica
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001, Žilina
Základná škola, Čifáre 137, 95161, Čifáre
Gymnázium, Mládežnícka 22, 93601, Šahy
Sokolíkova , Sokolíkova 2, 841 01, Bratislava
Sokolíkova , Sokolíkova 2, 841 01, Bratislava
Špeciálna základná škola , Hlavná 157, 94701, Zelený Háj, Hurbanovo
Základná škola s MŠ, Pod Kláštorom 158, 96653, Hronský Beňadik
Súkromná stredná športová škola, Sídlisko SNP 6, 91451, Trenčianske Teplice
Školský internát, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 , 066 01, Humenné
ZŠ s MŠ Vikartovce, Školská 42/22, 05919, Vikartovce
F. V. Sasinka, Námestie slobody 99/3, 909 01, Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 06683, Humenné
ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše, Lutiše 65, 01305, Lutiše
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Krátka 11, 927 01, Šaľa
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Krátka 11, 927 01, Šaľa
Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči, Školská 341/28, 96233, Budča
Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33, Chminianska Nová Ves
Základná škola s MŠ, Školská ulica 16, 95148, Jarok
Základná škola A.K., Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681, Žarnovica
Školský internát, Medická 2, 040 11, Košice
Jana Halová, Školská 197/10, 95117, Cabaj-Čápor
Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná 245, 04916, Jelšava
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 06534, Veľká Lesná
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212, Kapušany
Základná škola, Staškov 502, 02353, Staškov
ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, 955 01, Topoľčany
Základná škola Važecká, Važecká 11, 080 05, Prešov
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 08001, Prešov
ŠZŠ Zlaté Klasy, Čakanská cesta 800/1, 93039, Zlaté Klasy
Školský internát pre SZŠ , Lichardova 1, 909 01, Skalica
Špec.základná škola, Zápotockého 127, 98101, Hnúšťa
Hotelová akadémia Otta Brucknera , Dr. Alexandra 29A, 06001, Kežmarok
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 03914, Turčianske Teplice
Spojená škola sv. Jozefa , Jašíkova 219, 023 54, Turzovka
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434, Bystré
Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 96301, Krupina
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 022 01, Čadca
ZŠ s MŠ, Papradno 312, Papradno 312, 01813, Papradno
, Ľ. Štúra 35, 023 54, Turzovka
Spojená škola, Pod kalváriou 941, 95501, Topoľčany
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul. J. Kollára 3, 915 01, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom)
Základná škola s materskou školou, č.364 , 93568, Čaka
Špeciálna ZŠ, Ádorská 35, 92901, Dunajská Streda
Základná škola s materskou školou, Vyšný koniec, 969, 023 13, Čierne
Stredná zdravotnícka škola, Farká 23, Nitra, Stredná zdravotnícka škola, Farká 23, , 95050, Nitra
ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica, Nemocničná 987/2, 017 01, Považská Bystrica
Spojená škola, F.Rákócziho 432/28, Kráľovský Chlmec, F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec
Základná škola, Sládkovičova ulica 487/17, 049 22, Gemerská Poloma
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitra, Novozámocká 220, 949 05, Nitra
Základná škola s materskou školou slovenská, Školská 301/16, 044 02, Turňa nad Bodvou
Základná škola, Slovenská Kajňa 54, 09402, Slovenská Kajňa
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801, Trstená
Základná škola, Šrobárova 20, 08001, Prešov
Spojená škola, Školská 212, 92521, Sládkovičovo
Spojená škola, j. Fabiniho3, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola, Bernolákova 5, 90851, Holíč
Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok, Kostolné námestie 28, 06001, KEŽMAROK
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 97411, Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37,Prievidza, Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 , Prievidza
Základná škola Turany, Komenského, 10, 03853, Turany
Základná škola s materskou školou Horelica, Horelica 429, 02201, Čadca
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice, 93440, Levice
Základný škola s materskou školou, Dolné Zelenice 109, 92052, Dolné Zelenice
Základná škola Rybany 355, Rybany 355, 956 36, Rybany 355
OUI Poprad , Šrobarova 20, 05901, Poprad
ZŠ Levická 903, Vráble, Levická 903, 95201, Vráble
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, 03203, Liptovský Ján
Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna, Kláštorná 2, 06503, Podolínec
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 95320, Zlaté Moravce
Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, 97251, Handlová
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326, Radoľa 326, 02336, Radoľa
Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 99001, Veľký Krtíš
Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, Golianovo 60, 95108, Golianovo
Základná škola, Hlavná 10, 93538, Lok
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42, Lehota pod Vtáčnikom
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01, Humenné
Základná škola s materskou školou Dubník 93, Dubník 93, 94135, Dubník
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM, Nám. slobody 141, 98002, Jesenské
Súkromná stredná odborná škola , Ul. 29. augusta 4812, 05801, Poprad
Spojená škola - Školský internát, Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
Základná škola s materskou školou Nálepkovo, Školská 684, 053 33, Nálepkovo
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01, Prešov
Základná škola A.S., Pionierska 348/9, 96231, Sliač
Špec. základná škola s materskou školou, Lipová 622, 02401, Kysucké Nové Mesto
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 03852, Sučany