ONLINE Prihláška

Zapojené školy

Prosba kampane: Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2021. Ďakujeme.

Do pätnásteho ročníka kampane Červené stužky 2021 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

ZŠ s MŠ, Papradno 312, Papradno 312, 01813, Papradno
Spojená škola - PŠ, Jašíkova 219, 02354, Turzovka
Spoj.škola int.- ŠZŠi, Abovská 244/18, 04411, Ždaňa
Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno
Základná škola, Široké 141, 08237, Široké
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, 93039, Zlaté Klasy
Základná škola , Hlavná 199, 941 03, Úľany nad Žitavou
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 94525, Komárno
Spojená škola , F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101, Michalovce
Gymnázium, Šrobárova 1, 04223, Košice-Staré Mesto
Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01, Žilina
Základná škola s materskou školou, Školská 539, 95853, Skačany
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 05001, Revúca
Základná škola s MŠ, SNP 47, 05342, Krompachy
Základná škola s MŠ Školská 321, Školská 321, 02801, Brezovica
Základná škola s MŠ, Stráne pod Tatrami 33, 05976, Stráne pod Tatrami
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 94901, Nitra
Základ. škola sv.Jozefa, Pribinova 35, 92001, Hlohovec
Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
Základná škola Abovská 36, Abovská 36, 04017, Košice-Barca
Základná škola, Levická 903, 95201, Vráble
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina
Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou 941, 95501, Topoľčany
Súkr. biling. gymnázium, Hodská 10, 92401, Galanta
SOŠ technická, Levočská 40, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Ul. Školská č. 143, 02753, Istebné
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 08001, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 91250, Trenčín
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany
Špec. základná škola, SNP 827/53, 07801, Sečovce
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 08542, Bardejov
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 98417, Lučenec
Gymnázium sv. Františka v Žiline , J.M. Hurbana 44, 010 01, Žilina
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 08001, Prešov
SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 03315, Liptovský Hrádok
Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné
Školský internát Stredná športová škola , Trieda SNP 104, 04011, Košice-Západ
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, 95701, Bánovce nad Bebravou
Spojená škola, Kollárova 17, 07801, Sečovce
Gymnázium, Varšavská cesta 1, 01008, Žilina
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 91792, Trnava
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434 Bystré , 09434, Bystré
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 06534, Haligovce
Základná škola J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany, J. A. Komenského 161/6, 97243, Zemianske Kostoľany
Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 97411, Banská Bystrica
Gymnázium , Metodova 2, 82108, Bratislava
Špeciálna ZŠ pri RC, Školská 158, 07661, Bačkov
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 92571, Trnovec nad Váhom
Gymnázium M.M. Hodžu, Hodžova 860/9, 031 36, Liptovský Mikuláš
Gymnázium Antona Bernoláka , Mieru 307/23, 02901, Námestovo
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03, Levice
Spojená škola , Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Základná škola, Kračúnovce 277, 08701, Kračúnovce
Gymnázium, Školská 234/8, 01701, Považská Bystrica
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 97242, Lehota pod Vtáčnikom
Základná škola, Viestova 1, 90701, Myjava
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 92001, Hlohovec
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 08024, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01, Žilina
Základná škola, Školská 7, 90044, Tomášov
Základná škola Jána Zemana, Školská č.6, 96801, Nová Baňa
Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 06624, Humenné
Stredná odborná škola lesnícka J.D.Matejovie, Hradná 534, 03301, Liptovský Hrádok
Základná škola s MŠ, Komenského 428/43, 97231, Ráztočno
Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, 08584, Bardejov
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04001, Košice-Sever
Gymnázium, Školská 26, 95280, Vráble
Špec.základná škola, Partizánska 909, 98055, Klenovec
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51, Nová Ves nad Žitavou
Spojena skola internatna, Z.nejedleho 41, 93401, Levice
Základná škola s MŠ, Hladovka 238, 02713, Hladovka
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 02401, Kysucké Nové Mesto
Základná škola A.K., Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681, Žarnovica
Základná škola, Školská 1, 90632, Jablonica
SOŠ drevárska, Lúčna 1055, 09301, Vranov nad Topľou
SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 95301, Zlaté Moravce
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57, Nové Zámky
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
ŠI Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 97590, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212, Kapušany
Základná škola, Adyho 6, 94301, Štúrovo
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 40, 04137, Košice-Juh
Základná škola, P. J. Šafárika 3, 97101, Prievidza
Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok, Kostolné námestie 28, 06001, KEŽMAROK
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54, Turzovka
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 82375, Bratislava-Ružinov
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 08001, Prešov
Základná škola, Vrútocká 58, 82104, Bratislava-Ružinov
Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 91954, Dobrá Voda
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, 02001, Púchov
SOŠ sv.Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07101, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 08256, Pečovská Nová Ves
Gymnázium bilingválne, T.Ružičku 3, 01001, Žilina
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
Katarína Hanesová, Horná, 13, 94106, Komjatice
Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa
Spojená škola, Hlavná 2, 01009, Žilina-Bytčica
Škol. internát pri SŠ, Rosinská cesta 4, 01008, Žilina
Gymnázium Ľ.Š., Hronská 1467/3, 96049, Zvolen
Základná škola, Park Angelinum 8, 04215, Košice-Staré Mesto
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola, Važecká 11, 08005, Prešov
Stredná zdravotnícka škola , Masarykova 27, 071 01, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, 04445, Bidovce
Spojená škola Piešťany, Valova 40, 92101, Piešťany
Základná škola, Hlavná 10, 93538, Lok
Špeciálna základná škola , Hlavná, 94701, Zelený Háj, Hurbanovo
Špeciálna základná škola - elokované triedy Dulovce, Zelený Háj, Hlavná 157, 94701, Hurbanovo
SOŠ ekonomická, Stojan 1, 05201, Spišská Nová Ves
Špec.základná škola, Mládežnícka 3, 97703, Brezno
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01, Myjava
Špeciálna základná škola , A.Sládkoviča 24, 96681, Žarnovica
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601, Humenné
Základná škola Sľažany, Sľažany 122, 95171, Sľažany
Špec. základná škola, M. R. Štefánika 83, 07501, Trebišov
Základná škola s materskou školou, Jasová č. 7, Jasová 7, 94134, Jasová
Základná škola Mierová 67 , Mierová 67 , 937 01, Želiezovce
Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 05342, Krompachy
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, 05311, Smižany
Základná škola , Komenského 307/22 ,08901 Svidník, 08901, Svidník
Základná škola s MŠ, Letná 14, 04923, Nižná Slaná
Školský internát, Považská 7, 04011, Košice-Západ