Zapojené školy

Prosba kampane: Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2020. Ďakujeme.

Do štrnásteho ročníka kampane Červené stužky 2020 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 08001, Prešov
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 85101, Bratislava-Petržalka
Základná škola, P. J. Šafárika 3, 97101, Prievidza
Gymnázium sv. Františka v Žiline , J.M. Hurbana 44, 010 01, Žilina
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
Základná škola, časť Cabaj 197, 95117, Cabaj - Čápor
Odborné učilište int., Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou
Základná škola s MŠ, Oščadnica 1374, 02301, Oščadnica
Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 195, 91955, Kátlovce
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 94525, Komárno
Str. zdravot. škola, Lichardova 1, 90901, Skalica
Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, 02055, Lazy pod Makytou
Spojená škola int.- PŠi, Masarykova 11175/20C, 08001, Prešov
SPŠ stavebná- ÉKI, Konkolyho 8, 94701, Hurbanovo
Základná škola s MŠ Školská 321, Školská 321, 02801, Brezovica
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 91250, Trenčín
Súkr. biling. gymnázium, Hodská 10, 92401, Galanta
Základná škola, časť Čápor 1085, 95117, Cabaj - Čápor
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava-Petržalka
SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, 01062, Žilina
Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, 02201, Čadca
Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 03136, Liptovský Mikuláš
Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, 92203, Vrbové
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, M. Rázusa 25, 98401, Lučenec
SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 92177, Piešťany
Súkromné gymnázium, Oravská 11, 01001, Žilina
Spojená škola , F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec
Základná škola s materskou školou Hájske, Hájske 67, 95133, Hájske
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 04199, Košice-Juh
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 01008, Žilina
Základná škola s MŠ, Sasinkova 1, 95141, Lužianky
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 82108, Bratislava-Ružinov
ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, 01301, Teplička nad Váhom
SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 95301, Zlaté Moravce
Základná škola s MŠ Hlavná 299, Hlavná 299, 92503, Horné Saliby
Cirkevná ZŠ Ž.Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, 94201, Šurany
Spoj.škola int. - PŠ i., Abovská 244/18, 04411, Ždaňa
Základná škola, Hodruša - Hámre 227, 96661, Hodruša - Hámre
Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou 941, 95501, Topoľčany
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061, Tisovec
Základná škola, Kovarce 164, 95615, Kovarce
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 05001, Revúca
Gymnázium, Šrobárova 1, 04223, Košice-Staré Mesto
Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno
Základná škola s MŠ, Ul. Školská č. 143, 02753, Istebné
Základná škola, Široké 141, 08237, Široké
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča
Základná škola, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
Základná škola, Bukovecká 17, 04012, Košice-Nad jazerom
Základná škola s MŠ, Úbrež 141, 07242, Úbrež
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, 93212, Veľký Meder
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 97646, Valaská
Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012, Košice-Nad jazerom
Základná škola, Rudina 443, 02331, Rudina
Základná škola, Skalka 34, 01311, Lietavská Lúčka
Súkromná spojená škola EES, Solivarská 28, 08005, Prešov
Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov, Základná škola, Hrnčiarska ul. č.795/61, Stropkov 091 01, 091 01, Stropkov
Základná škola, Sokolíkova 2, 84101, Bratislava-Dúbravka
Základná škola, Važecká 11, 08005, Prešov
Gymnázium sv. F. Assiského, Kláštorská 24, 05401, Levoča
Súkromné gymnázium , P. Križku 390/4, 96701, Kremnica
Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherrera 40, 92101, Piešťany
Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska 4, 92701, Šaľa
Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3, 90901, Skalica
Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433, 91623, Pobedim
Základná škola, Školská 531/29, 08221, Veľký Šariš
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434 Bystré , 09434, Bystré
SOŠželezničná, Palackého 14, 04001, Košice-Staré Mesto
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina 010 01, 010 01, Žilina
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie Andreja Cabana č. 36, 94106, Komjatice
Základná škola, Staškov 502, 02353, Staškov
Základná škola s MŠ, Pionierska 697, 90845, Gbely
Základná škola s MŠ, Vyšný Koniec 969, 02313, Čierne
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101, Malacky
Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52, Veľká Lomnica
Reedukačné centrum, Školská 158, 076 61, Bačkov
Spojená škola , Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. P. Tótha 31, 90501, Senica
Špec. základná škola, Kostolná 303/18, 05995, Toporec
Gymnázium, Hradna 23, 033 01, Liptovsky Hradok
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
Spojená škola-SOŠob.sl., Štefánikova 64, 08501, Bardejov
SŠ - Špeciálna ZŠ, Pribinova 16/1, 90101, Malacky
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 065 34, Haligovce
Základná škola, Fatranská 14, 94901, Nitra
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04001, Košice-Sever
Základná škola , Kráľovohoľská 413, 97671, Šumiac
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Vuruma č.2, 94901, Nitra
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Petra Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Súkromná SOŠ, SNP 1202/14, 02601, Dolný Kubín
Základná škola, Bobrovec 490, 03221, Bobrovec
Základná škola, Školská 165, 92003, Hlohovec-Šulekovo
Špeciálna základná škola , Mierová 166/171, 059 21, Svit
Obchodná akadémia D. M. Janotu , Ulica 17. novembra 2701, 02201, Čadca
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01, Nová Baňa
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 82375, Bratislava-Ružinov
Základná škola, SNP 587/4, 97217, Kanianka
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 08256, Pečovská Nová Ves
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Základná škola s MŠ, Ulica pod Chočom 550, 03481, Lisková
Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami č. 33, 059 76, Stráne pod Tatrami
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietských hrdinov 80, 089 01, Svidník
Základná škola s MŠ, Centrum I 32, Dubnica n/V 018 41, 01841, Dubnica n/Váhom
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, 94201, Šurany
Základná škola s MŠ, Veľký Lipník 45, 06533, Veľký Lipník
ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 95633, Chynorany
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 02601, Dolný Kubín
Špec. základná škola, Slnečná 421, 05914, Spišský Štiavnik
Základná škola s MŠ, Ulica Hlavná 200/15 Hôrky, 01004, Hôrky
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
Špec.základná škola, Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 96001, Zvolen
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná 245, 04916, Jelšava
SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001, Žilina
Špeciálna základná škola - elokované triedy Dulovce, Zelený Háj, Hlavná 157, 94701, Hurbanovo
ZŠ s MŠ Rosina , Rosina č. 624, 013 2, Žilina
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina
Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Základná škola, Stred č. 957, 02311, Zákopčie
ŠI Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 97590, Banská Bystrica
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 287/8, 92901, Dunajská Streda
Základná škola s MŠ, Školská 28, 08233, Chminianska Nová Ves
Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 94901, Nitra
Základná škola, Lipová 2, 01501, Rajec
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57, Nové Zámky
Špec.zákl.škola s VJM, Hviezdoslavova 24, 97901, Rimavská Sobota
Súkromná športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, 85101, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 97242, Lehota pod Vtáčnikom
Spojená škola, Školská 212, 92521, Sládkovičovo
Základná škola, Šišov 74, 95638, Šišov
Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, 08501, Bardejov
Základná škola Abovská 36, Abovská 36, 04017, Košice-Barca
Základná škola, Mierová 67, 93701, Želiezovce
Základná škola , Komenského 307/22 ,08901 Svidník, 08901, Svidník
Spojená škola - ŠZŠ, Tehelná 23, 08271, Lipany
Základná škola, Bystrany 13, 05362, Bystrany