element10s

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2020 a vyvrcholí 1. decembra 2020 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

Ďakujeme za podporu kampane.
Ďakujeme redaktorovi rádiu Regina za reláciu o Svetovom dni boja proti AIDS, ktorá bola práve dnes ráno 1.decembra 2020 odvysielaná. RELÁCIA TU

 

SEPTEMBER 2020

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2020

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2020

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2020

VŠETKY AKTIVITY