Do desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia Slovenska zapojiť aktivitami podľa vlastného výberu a záujmu žiakov, žiackych rád, škôl, školských zariadení v čase od 5. 9. 2016 do 1. 12. 2016.

AKTIVITY 2016

Hodnotiaca a finančná správa Červené stužky 2016

Vážení riaditelia a učitelia škôl a školských zariadení, milí priatelia a koordinátori deviateho ročníka kampane Červené stužky,

ďakujeme Vám za aktivity, ktoré ste uskutočnili pre Vašich žiakov v rámci desiateho ročníka kampane Červené stužky. Do pozornosti Vám dávame hodnotiacu a finančnú správu kampane za rok 2016, ktorá sa nachádza na www.cervenestuzky.skaktivity. Pri príležitosti desiateho výročia kampane sme pripravili internetový časopis Desať rokov Červených stužiek, ktorý nájdete tiež v Aktivitách www.cervenestuzky.sk.

V časti zapojené školy nájdete pri svojej škole alebo školskom zariadení Vašu hodnotiacu správu a aktivity, ktoré ste mali zasielať prostredníctvom webového formulára. Do 11.12.2016 bolo potrebné zaslať hodnotiacu správu. Ak ste to nestihli, môžete ju zaslať do 21.12.2016 na emailovú adresu kampane. V prípade ďalších otázok sa spokojne na nás obráťte tiež prostredníctvom emailovej adresy.

Ďakujeme za všetky rady a povzbudenia. Želáme Vám pokojné prežitie Vianoc a veľa tvorivých síl v Novom roku 2016.

PhDr. Anna Poláčková – Gymnázium sv. Františka v Žiline

► Hodnotiaca správa: TU

►Finančná správa: TU

Internetový časopis Desať rokov Červených stužiek

Pri príležitosti desiateho výročia kampane sme pripravili internetový časopis Desať rokov Červených stužiek

►Časopis na stiahnutie: TU

► UKONČENÉ ◄ Správy zo škôl

Prosíme školy a školské zariadenia o zaslanie krátkej a výstižnej správy o priebehu kampane do 11. 12. 2016. Odporúčame: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5, najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení (fotografie nie sú podmienkou).

Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2017.

Hodnotiacu spravu môžete po 11.12.2016 zaslať na emailovú adresu kampane.

Živá červená stužka v meste Žilina

Kampaň Červené stužky, mesto Žilina a Mládež Slovenského Červeného kríža v Žiline vytvorili spoločne so školami a školskými zariadeniami 1.decembra 2016 o 11.30 hod. na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku.

Ďakujeme zúčastneným školám a ospravedlňujeme sa tým, ktorí ste nás nestihli, pretože „živá“ červená stužka kvôli počasiu vyvrcholila o 11.45 hod. Ďakujeme.

1a 2a 3a 4a

►VYHODNOTENIE◄ Súťaž „ŽIVÁ“ ČERVENÁ STUŽKA 2016

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste … živou červenou stužkou. Odmenu získa dvadsať aktívnych škôl a školských zariadení. Uprednostňujeme spoluprácu viacerých škôl. Popis „živej“ červenej stužky“ prosíme zaslať do 2. 12. 2016.

Plagát (PDF)
do 2.12.2016

Súťaž bola ukončená! Ďakujeme.

Vyhodnotenie

Zoznam škôl a školských zariadení zapojených do súťaže

„Živá“ červená stužka 2016

 

Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2016“ zasadala dňa 9.12. 2016 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková – za kampaň Červené stužky

Mgr. Anna Zvrškovcová – za zriaďovateľa GSF v Žiline

Komisia hodnotila 95 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre desiaty ročník kampane Červené stužky 2016 a rozhodla sa udeliť odmenu dvadsiatim živým“ červeným stužkámškôl a školských zariadení Slovenska takto:

Por. č. Škola/školské zariadenie
1. Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad
 2. Bilingválne anglické gymnázium Life Academy, Poprad
 3. Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
 4. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
 5. Súkromné športové gymnázium, Užhorodská ul., Košice – Juh
 6. Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
 7. Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera, Levice
 8. SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya, Galanta
 9. SPŠ elektrotechnická, Komenského ul., Košice
 10. Základná škola J. A. Komenského, Revúca
 11. Základná škola, Malonecpalská ul., Prievidza
 12. Základná škola, Černyševského ul., Bratislava
 13. Základná škola, Veľké Uherce
 14. Základná škola, Školská ul., Handlová
 15. Základná škola, Nám. L. Novomeského ul., Košice – Staré Mesto
 16. Základná škola, Ul. P. Dobšinského, Prievidza
 17. Základná škola M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji
 18. Základná škola, Jána Vojtecha Šimka, Žitavany
 19. Základná škola, Martinská ul., Žilina
 20. Špeciálna základná škola inter. sv. K.Hofbauera, Kláštorná ul., Podolínec
Čestné uznanie
Spojená škola – ŠZŠ, Tehelná ul., Lipany

Desiaty ročník kampane Červené stužky sa niesol v znamení „živých“ červených stužiek. Ďakujeme za každú formu „živej“ stužky, za Váš záujem a čas ich pripraviť a vytvoriť. Mrzí nás, že sme nemohli oceniť aj niektoré pekné a zaujímavé „živé“ červené stužky z dôvodu ako bol krátky a nevystihujúci popis. Popisy víťazných „živých“ červených stužiek sú na www.cervenestuzky,sk v časti zapojené školy.

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a ďakuje všetkým zapojeným školám a školským zariadeniam za ich „živé“ červené stužky uskutočnené pre desiaty ročník kampane Červené stužky. Ďakujeme a veríme, že „živá“ červená stužka bude pripomínať všetkým tým, ktorí boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.

►VYHODNOTENIE◄ Súťaž „Športom pre Červené Stužky“

Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré si vyberú jeden typ športu a zrealizujú školský športový turnaj so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov a zamestnancov.

Vyhodnotenie súťaže bude 1.12.2016 na stretnutí v Žiline, kde sa uskutoční vylosovanie 20-tich športovo aktívnych škôl. Viac o súťaži v priloženom letáku.

Plagát+podmienky (PDF)
do 24.11.2016

►Súťaž bola ukončená!

►Výsledky nájdete TU

►Víťazov nájdete TU

►VYHODNOTENIE◄ Výtvarná súťaž „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“

Výtvarná súťaž pre žiakov SŠ – tvorba pohľadnice na tému: „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
do 4.11.2016

Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ – tvorba pohľadnice na tému: „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
do 4.11.2016

Výtvarná súťaž pre žiakov ŠZŠ – tvorba pohľadnice na tému: „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
do 4.11.2016

Výtvarná súťaž reedukačných centier – tvorba pohľadnice na tému: „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
do 4.11.2016

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže

Červené stužky 2016

Hodnotiaca komisia výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala dňa 15.11. 2016 v tomto zložení:

Mgr. Margita Svetková – výtvarníčka, predseda komisie

Mgr. Janka Černická – za Okresný úrad odbor školstva v Žiline

Ing. arch. Mária Krajčová – za rodičov GSF v Žiline

PhDr. Anna Poláčková – za kampaň Červené stužky

Kategória stredné školy:

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 58 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Viktória Vysoká, Gymnázium, Rajec

2. miesto: Frederika Vanková, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda

3. miesto: Samuel Hôždala, SOŠ Ostrovského ulica, Košice

Čestné uznanie: Katarína Sabolová,SOŠ, Košická ul., Prešov

Čestné uznanie: Jakub Lukáč,SOŠ Ostrovského ulica, Košice

Cena poroty: Sabína Sabová, PaSa sv. Andreja- Svorada a Benedikta, Trenčín

Kategória základné školy:

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 76 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Ema Žabojevová, ZŠ Veľké Uherce

2. miesto: Viktória Mária Staňová, ZŠ Malinovského ul., Partizánske

3. miesto: Vanesa Fushová, ZŠ s MŠ, Kľačany

Čestné uznanie: Nikola Pacáková, ZŠ s MŠ, Nálepkovo

Čestné uznanie: Beáta Jarábová, ZŠ Martinská ul., Žilina

Cena poroty: Viktória Prievozníková, ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Kategória špeciálne základné školy:

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 37 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Štefan Banda, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený háj, Dulovce

2. miesto: Paloma Bandová, ŠZŠ s MŠI, Z. Nejedlého, Levice

3. miesto: Andrej Banda, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený háj, Dulovce

Čestné uznanie: Františka Gažijová, SŠ internátna, Čaňa

Cena poroty: Adrián Gábor, ŠZŠ, Kostolné námestie, Kežmarok

Kategória reedukačné centrá:

Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z troch zariadení prihlásených do uvedenej kategórie sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto: Reedukačné centrum, Zlaté Moravce

2. miesto: Kolektív dievčat I., Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

3. miesto: Kolektív dievčat II., Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

Cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline: Julka Oláhová, ŠZŠ s MŠI, Bytča

Cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku

Sandra Košútová, Školský internát, Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a oceneným a zároveň ďakuje zapojeným školám a školským zariadeniam za všetky zaslané práce.

►Vyhodnotenie a práce TU

Víťazi

vs-cena-okresneho-uradu vs-cena-poroty-ss vs-cena-who vs-cestne-uznanie-ss vs-ss-1miesto vs-ss-3miesto _15416122_1296254143749142_685764268_nvs-ss-spolu vs-szs-2miesto vs-szs-cena-poroty vs-zs-1miesto oceneni-ziaci-szs-dulovcevs-zs-2miesto vs-zs-3miesto vs-zs-cena-poroty vs-zs-cestne-uznanie-115554726_1278515932187735_594988142_n vs-zs-cestne-uznanie-2

►UKONČENÉ◄ Prihláška – do 1. decembra 2016

Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch, o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2016. Ďakujeme.

KÓD školy bol vygenerovaný a zaslaný na kontaktnú e-mailovú adresu každej školy.

Prihlasovanie ukončené.

Svetový deň boja proti AIDS – vyvrcholenie desiateho ročníka kampane Červené stužky stretnutím v Žiline

Pozývame školy a školské zariadenia na stretnutie do Žiliny dňa 1.12. 2016 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.

►Program: Harmonogram 1.12.2016 Žilina

Vyhodnotenie

Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra 2016, vyvrcholil v Žiline desiaty ročník kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného úradu – odboru školstva, v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“) organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť.

Kampaň sa uskutočnila s podporou mesta Žilina, vďaka ktorej sa záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo 300 zástupcov z 55 škôl a školských zariadení Slovenska. Prítomným krátkym príhovorom privítal Ing. Patrik Groma, zástupca primátora mesta Žilina. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.

Stretnutie začalo odbornou prednáškou doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS a prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch starostlivosti o chorých na AIDS.

V druhej časti stretnutia boli slávnostne vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a  to v  kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a Cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Pri príležitosti svojho desiateho výročia kampaň ocenila aj desiatich pedagógov, ktorí svojou angažovanosťou prispeli k šíreniu osvety o HIV/AIDS medzi svojimi žiakmi.

Po skončení stretnutia žiaci z viacerých žilinských základných a stredných škôl vytvorili na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku, ktorou chceli vyjadriť podporu Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorým je 1. december.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ďakuje školám a školským zariadeniam Slovenska za ich prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením desiateho ročníka kampane. Informácie o kampani nájdete na www.cervenestuzky.skgsf.sk

PhDr. Anna Poláčková

Fotogaléria

0 1-reg-1 1 2-registr 3 4 5 5a 5c 6 7 8 8a 9 10 11 12 13 14 gsf-tv

Kampaň 1.12.2016 ocenila pedagógov a školské zariadenia

OCENENÍ ČERVENÝMI STUŽKAMI 2016

Ocenenia pri príležitosti desiateho výročia kampane
Kampaň Červené stužky pri príležitosti desiateho výročia udelila v rámci projektu „Zdravie a bezpečnosť 2016“ ocenenie učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom kampane na školách a školských zariadeniach, alebo školským zariadeniam, ktoré sa aktívne zapojili do kampane počas jej desiatich ročníkov.

1. PhDr. Eva Tomková – MŠVVaŠ SR – sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR
2. Mgr. Eva Mlakytová, Gymnázium Ľ. Štúra 35, Turzovka 023 54
3. Mgr. Adriana Guothová, SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš 03101
4. PhDr. Viera Piatrovová, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen 96001
5. Mgr. Janette Teplická, Základná škola, Černyševského 8, 851 01, Bratislava
6. Mgr. Marta Kačmárová, ZŠ, Školská 7/6, Toporec 05995
7. Mgr. Drahoslava Vaščáková, Špeciálna základná škola, Kováčska 12, Gelnica 05601
8. Ing. Mikuláš Simčuv, Špeciálna základná škola internátna, Viničná 12, Fiľakovo 98601
9. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 93401, Levice
10. Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 94901 Nitra, 94901, Nitra

Oceneným gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu a angažovanosť sa v kampani Červené stužky.

Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, centrá zaoberajúce sa problematikou HIV/AIDS … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, resocializačné zariadenia, centrá zaoberajúce sa problematikou látkových a nelátkových závislostí … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane, organizácie alebo iné odborné pracoviská zaoberajúce sa problematikou obchodovania s ľuďmi. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov.

►Dávame do pozornosti:

www.charita.sk/link

www.obchodsludmi.sk

www.novodobiotroci.sk

►Kampaň Medzinárodnej organizácie pre migráciu (od októbra 2014) http://www.bezpecnecestovanie.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi

►Kampaň Slovenskej katolíckej charity (od októbra 2014) http://www.twolittlegirls.org/ Kampaň je spojená s premietnutím kresleného filmu Two little girls – Dve malé dievčatá (film bol vytvorený pre kampaň Two little girls – Dve malé dievčatá, je nadabovaný do slovenského a rómskeho jazyka). Po premietnutí filmu môže škola zrealizovať workshop alebo diskusiu na tému obchodovanie s ľuďmi.

Metodická príručka kampane

Metodická príručka kampane bola vytvorená počas piateho ročníka kampane a my budeme radi, ak vám táto príručka bude pomôckou pri realizácii aktivít pre kampaň v školách a školských zariadeniach. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Príručka vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“) a Krajského školského úradu v Žiline. K príprave aktivít si môžete metodickú príručku stiahnuť celú alebo jej jednotlivé časti tu alebo v časti NA STIAHNUTIE.

Dokumenty na stiahnutie

Metodická príručka – celá [.pdf]

Úvod do metodickej príručky [.pdf]

Odborná terminológia kampane [.pdf]

Prednášky a besedy o HIV/AIDS [.pdf]

Abeceda kampane [.pdf]

Kvíz o kampani Červené stužky [.pdf]

Červená stužka [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto prijatia [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto života 1 [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto oslavy [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto pomoci [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto hodnôt [.pdf]

Misia sv. Jána – miesto tanca [.pdf]

Metodika prezentácie filmu Anjeli [.pdf]

List z Misie sv. Jána v Barbertone [.pdf]

Metodika prezentácie filmu In your face [.pdf]

Staň sa spisovateľom [.pdf]

Triedny alebo školský výskum „Ako bojovať proti HIV/AIDS“ [.pdf]

Kresba do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“ [.pdf]

Tvorba a nosenie červených stužiek od 24. novembra 2016 do 1. decembra 2016

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 24. novembra 2016 do 1. decembra 2016.

Školy a školské zariadenia si samostatne pripravia červené stužky. Ich príprava je jednoduchá. Je potrebné zakúpiť červenú stužku, nastrihať na dĺžku asi 10 cm a po zložení zopnúť špendlíkom a pripevniť na oblečenie. Je vhodné, ak žiaci červené stužky pripravia sami pre seba a svojich spolužiakov, môžu tak hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Červené stužky je možné pripravovať počas triednických hodín, hodín pracovnej výchovy.

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole. Plagát bude zasielaný na školy podľa ich záujmu. Plagát nájdete tu a tiež v časti Na stiahnutie.

DVD Anjeli

Školy, ktoré film získali v 1. alebo 2. ročníku kampane ho môžu žiakom premietnuť podľa záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto školy, ktoré oň majú záujem, si ho môžu objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostol a tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie komunita Školských sestier sv. Františka, ktorá je medzinárodná. V súčasnosti tu pôsobí slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. List od sestier, detí a pacientov z Misie sv. Jána v Barbertone na stiahnutie TU.[.pdf]V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. „Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani utišujúce prostriedky im nezaberajú,“ hovorí sestra Františka. Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. [ Dokumentárny film 26 min., LUX communication 2004 ][ www.mojamisia.sk ]►Metodika prezentácie filmu (PDF)

DVD HIV/AIDS

DVD kampane s názvom „HIV/AIDS“ je pomôckou pre školy a školské zariadenia, pretože prináša odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej PhD. (vedúcej Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej fakulty UK v Martine) na tému HIV/AIDS. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.

Školy, ktoré film získali prostredníctvom kampane, ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.

DVD In Your Face

DVD s názvom „In yuor face“ kampaň získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový film v angličtine so slovenskými titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane Červené stužky. Je na nás, či sa filmom necháme inšpirovať.

„Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“

Kampaň disponuje obmedzeným počtom kusov DVD. Film je určený pre stredné školy, na ktoré je zasielaný podľa ich záujmu.

Metodika prezentácie filmu (.pdf)

DVD Príbehy anjelov

DVD kampane s názvom „PRÍBEHY ANJELOV“ je dokumentárnym filmom vytvoreným v šiestom ročníku kampane Červené stužky (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ 2012). Film je pokračovaním DVD Anjeli o Misii sv. Jána v Barbetone, ktorá sa stará o ľudí nakazených HIV a chorých na AIDS.

„Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to vážny vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si myslíte, že by ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na to hovorí zákon, ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh.“

Kampaň disponuje uvedeným DVD. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu. Škola, ktorá má záujem získať uvedený film, môže ho získať za realizáciu a za zaslanie popisu aktivity pre desiaty ročník kampane.

Zorganizovanie aktivít

Zorganizovanie aktivít pre kampaň pomocou metodickej príručky kampane.

Metodická príručka – celá [.pdf]

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Otestuj sa

Test o HIV/AIDS

Test o kampani

Správa o priebehu kampane

Prosíme školy a školské zariadenia o zaslanie krátkej a výstižnej správy o priebehu kampane do 11. 12. 2016. Odporúčame: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5, najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení (fotografie nie sú podmienkou).

Online systém na vloženie správ do systému bude spustený v Novembri 2016!

Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2017.