►Do desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia Slovenska zapojiť aktivitami podľa vlastného výberu a záujmu žiakov, žiackych rád, škôl, školských zariadení v čase od 5. 9. 2016 do 1. 12. 2016.

SEPTEMBER

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER

VŠETKY AKTIVITY