element10s

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2015“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Deviaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2015 a vyvrcholí 1. decembra 2015 – na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

Ďakujeme za podporu kampane.

September

Všetky aktivity

Október

Všetky aktivity

November

Všetky aktivity

December

Všetky aktivity