Červené stužky

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - VÝSLEDKY

Po zhodnotení zaslaných 490 súťažných pohľadníc sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

1. miesto:

Marta Bulvasňáková

- Pedagogická a sociálna akadémia - Turčianske Teplice
Pohľadnica[.jpg]
2. miesto:

Veronika Červeňová

- Pedagogická a sociálna akadémia - Turčianske Teplice
Pohľadnica[.jpg]
3. miesto:

Lukáš Fiolek

- Stredná odborná škola, Pradiarenská ul. - Kežmarok
Pohľadnica[.jpg]
Cena KŠÚ v Žiline:

Lukáš Stašák

- Spojená škola v Tvrdošíne
Pohľadnica[.jpg]
Cena študentov GSF v Žiline:

Lukáš Leštinský

Stredná odborná škola, Pradiarenská ul. - Kežmarok a
Pohľadnica[.jpg]

Andrea Vrbková

- Stredná odborná škola, Vajanského ul. - Levice
Pohľadnica[.jpg]
Cena poroty:

Marek Kovacs

- Stredná odborná škola, ul. Vajanského - Levice
Pohľadnica[.jpg]