Červené stužky

ODBORNÍ GARANTI KAMPANEOdborní garanti kampane Červené stužky kampaň podporujú a sú ochotní podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky školám, ktoré ich o to požiadajú. Pri veľkom záujme škôl však nebudú môcť poskytnúť odborné poznatky všetkým záujemcom. Preto odporúčame osloviť odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva a medicíny aj podľa vlastného výberu. Škola si zorganizuje odbornú prednášku na vlastné náklady.» Misia sv. Jána v Barbertone (JAR)
St. John‘s Mision P.O.B. 1321 South Africa 1300, www.skolskesestryosf.sk/komunity/zahranicne-jurisdikcie/juzna-afrika
» Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS
SZU Limbová 14, 833 03 Bratislava 37, new.szu.sk, www.hiv-aids.tym.sk
» WHO Country Office in Slovakia / Kancelária WHO na Slovensku
Limbová 2, 837 52 Bratislava, dse@euro.who.int, www.who.sk
» Doctors for life International
Medzinárodnej organizácii Doctors for life ďakujeme za poskytnutie filmu In your face. Povzbudzujeme školy, organizácie, jednotlivcov ... k finančnej pomoci pre túto organizáciu. www.doctorsforlifeinternational.com
» Dom rodina “Vila Pinia” (Taliansko)
via S.Antonino, 2 Monte Porzio Catone (Roma)
www.associazioneilmosaico.org

» Ďalej

      

Odborným garantom kampane Červené stužky patrí naše POĎAKOVANIE