Červené stužky

Gymnázium sv. Františka v Žiline
J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Zodpovedná za kampaň: PhDr. Anna Poláčková
Správca webovej stránky: Michal Okál

email: cervenestuzky@gmail.com
Prosíme o uprednostňovanie emailovej komunikácie.

Ďakujeme Vám za každú radu a pomoc.