Červené stužkyČervené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.
Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
» Zameranie kampane «

A

Aktuálny problém?

I

Individuálny problém?

D

Dlhodobý problém?

S

Spoločenský problém?


AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
Siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2013 a vyvrcholí 1. decembra 2013 - na Svetový deň boja proti AIDS.
» Príhovor « » Pozrite si SPOT KAMPANE (video) «

AIDS

(Acquired Immunodeficiency Syndrome) - získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti - infekčná choroba
ľudí vyvolaná vírusom

HIV

(Human Immunodeficiency Virus) - vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti

Ďakujeme školám a školským zariadeniam Slovenska za podporu siedmeho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v boji proti HIV/AIDS.