Červené stužky

Do siedmeho ročníka kampane Červené stužky sa zapojili uvedené školy a školské organizácie.

Prosba kampane:

Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do

1.12.2013

. Ďakujeme za pochopenie.Nepodarilo sa nadviazať spojenie s MySQL.