Červené stužky

REGIONÁLNE STRETNUTIA

Regionálne stretnutia pri príležitosti 1.12. Svetového dňa boja proti AIDS

Regionálne stretnutia, ako spoločný manifest žiakov SŠ, boli venované Svetovému dňu boja proti AIDS a zároveň nimi vyvrcholila celoslovenská kampaň Červené stužky. Stretnutia priniesli školám a školským zariadeniam ako aj širokej verejnosti posolstvo porozumenia, súcitu a nádeje v otázke AIDS. Vytvorili sme nimi vzájomne prepojenú „sieť“ boja proti AIDS.

  • Školy Bratislavy a Bratislavského kraja boli pozvané na regionálne stretnutie do Kultúrneho centra Zrkadlový háj...viac
  • Košický kraj pripravil dve regionálne stretnutia...viac
  • Školy Prešovského kraja pozvalo na regionálne stretnutie Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči...viac
  • Trenčiansky región bol pozvaný do Nemšovej...viac
  • Gymnázium Angely Merici v Trnave pozvalo školy Trnavského kraja na stretnutie do kina Hviezda...viac
  • Organizátor kampane, Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, pozval už po druhý krát školy Žilinského kraja na stretnutie do Mestského úradu...viac
« Späť