Červené stužky

AKTIVITY


Poďakovanie za Koncert pre anjelov 2008

Kampaň Červené stužky ďakuje za benefičný Koncert pre anjelov, ktorý bol venovaný Misii sv. Jána v Barbertone (JAR). Umelecky citlivo spracovaný koncert pod vedením Mgr. art. Anny Bomborovej sa dotkol sŕdc prítomných a upozornil na utrpenie spôsobené chorobou AIDS. Koncert sa uskutočnil vo viacerých mestách Slovenska. Premiéru mal 30.11. 2008 v Dome umenia Fatra v Žiline (v predvečer 1.decembra - Svetového dňa boja proti AIDS), pokračoval v Turčianskych Tepliciach, Bratislave, Prešove a záverečný koncert bol 18.1. 2009 opäť v Žiline.

Počas koncertu boli premietané ukážky z filmu Anjeli, ktorý sa odohráva na Misii sv. Jána v Barbertone a hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa veľmi rýchlo šíri, hlavne medzi chudobnými. Najaktuálnejšou službou školských sestier je starostlivosť o chorých na AIDS. Na Misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. „Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani utišujúce prostriedky im nezaberajú," hovorí sestra Františka Olexová. Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. Aj Koncert pre anjelov bol príbehom o malých anjeloch, ktorých utrpenie a jeho prekonávanie v životoch malých detí môže byť aj pre nás príkladom a povzbudením.

» Ďalej