Červené stužky

SPRÁVY

Na tejto stránke nájdete rôzne povzbudzujúce aktivity, ktoré sa uskutočnili na školách a školských zariadeniach zapojených do kampane Červené stužky 2010. Ďakujeme riaditeľom škôl a školských zariadení, koordinátorom, učiteľom a všetkým za Váš záujem o kampaň Červené stužky. Správy a zaslané fotografie budeme umiestňovať na webovú stránku postupne.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie s MySQL.