ONLINE Správa pre Červené stužky 2021

►Správa: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5 a najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení – fotografie nie sú podmienkou.

Správu prosíme zasielať prostredníctvom formulára webovej stránky kampane do 22.decembra 2021 (po termíne 7.12.2021 škola nemôže byť zapojená do súťaže o NAj správu kampane)

Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2022.

Zapojené školy

Prosba kampane: Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2021. Ďakujeme.

Do pätnásteho ročníka kampane Červené stužky 2021 sa zapojili uvedené školy a školské zariadenia:

ZŠ s MŠ, Papradno 312, Papradno 312, 01813, Papradno
Spojená škola sv. Jozefa, Jašíkova 219, 02354, Turzovka
Spoj.škola int.- ŠZŠi, Abovská 244/18, 04411, Ždaňa | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ, Školská 370/19, 97213, Nitrianske Pravno
Základná škola, Široké 141, 08237, Široké | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, 93039, Zlaté Klasy
Základná škola Úľany nad Žitavou, Hlavná 199, 941 03, Úľany nad Žitavou
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 94525, Komárno | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola , F. Rákócziho 432/28, 07701, Kráľovský Chlmec
Základná škola, Martinská 20, 01008, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101, Michalovce | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Šrobárova 1, 04223, Košice-Staré Mesto | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium Veľká okružná , Veľká okružná 22, 010 01, Žilina
Základná škola s materskou školou, Školská 539, 95853, Skačany
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 05001, Revúca
Základná škola s MŠ, SNP 47, 05342, Krompachy
Základná škola s MŠ Školská 321, Školská 321, 02801, Brezovica
Základná škola s MŠ, Stráne pod Tatrami 33, 05976, Stráne pod Tatrami
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
Základ. škola sv.Jozefa, Pribinova 35, 92001, Hlohovec
Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
Základná škola, Abovská 36, 04017, Košice-Barca
Základná škola, Levická 903, 95201, Vráble
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina, Vendelína Javorku 32, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod Kalváriou 941, 95501, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2021
Súkr. biling. gymnázium, Hodská 10, 92401, Galanta
SOŠ technická, Levočská 40, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Ul. Školská č. 143, 02753, Istebné | Hodnotiaca správa 2021
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 08001, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 91250, Trenčín | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Komenského 2, 05921, Svit
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 95582, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2021
Špec. základná škola, SNP 827/53, 07801, Sečovce | Hodnotiaca správa 2021
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 08542, Bardejov
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 98417, Lučenec | Hodnotiaca správa 2021
SZŠ, Farská 23 Nitra, Farská 23, 95050 Nitra, 95050, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427, Levoča | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 08001, Prešov
SOŠ elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 03301, Liptovský Hrádok
Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Kudlovská 11, 06601, Humenné | Hodnotiaca správa 2021
Školský internát Stredná športová škola , Trieda SNP 104, 04011, Košice-Západ | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, 95701, Bánovce nad Bebravou
Spojená škola, Kollárova 17, 07801, Sečovce | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Varšavská 1677/1, 01008, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 91792, Trnava | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 09434 Bystré , 09434, Bystré
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 06534, Haligovce
Základná škola J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany, J. A. Komenského 161/6, 97243, Zemianske Kostoľany | Hodnotiaca správa 2021
Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, 08501, Bardejov
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 97411, Banská Bystrica
Gymnázium , Metodova 2, 82108, Bratislava
Špeciálna ZŠ pri RC, Školská 158, 07661, Bačkov
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 92571, Trnovec nad Váhom
Gymnázium M.M. Hodžu, Hodžova 860/9, 031 36, Liptovský Mikuláš
Gymnázium Antona Bernoláka , Mieru 307/23, 02901, Námestovo
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 , 934 01, Levice | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola , SOŠ a SPŠ stavebná, Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
Základná škola, Kračúnovce 277, 08701, Kračúnovce
Gymnázium, Školská 234/8, 01701, Považská Bystrica
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 85203, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 97242, Lehota pod Vtáčnikom | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Viestova 1, 90701, Myjava | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 92001, Hlohovec
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 08024, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Tomášov, Školská 7, 90044, Tomášov | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Jána Zemana, Školská č.6, 96801, Nová Baňa
Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 06624, Humenné
Stredná odborná škola lesnícka J.D.Matejovie, Hradná 534, 03301, Liptovský Hrádok
Základná škola s MŠ, Komenského 428/43, 97231, Ráztočno
Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, 08584, Bardejov
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04001, Košice-Sever
Gymnázium, Školská 26, 95280, Vráble
Špec.základná škola, Partizánska 909, 98055, Klenovec | Hodnotiaca správa 2021
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51, Nová Ves nad Žitavou
Spojena skola internatna, Z.nejedleho 41, 93401, Levice
Základná škola s MŠ, Hladovka 238, 02713, Hladovka
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 02401, Kysucké Nové Mesto
Základná škola A.K., Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681, Žarnovica
Základná škola, Školská 1, 90632, Jablonica | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ drevárska, Lúčna 1055, 09301, Vranov nad Topľou
SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 95301, Zlaté Moravce | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57, Nové Zámky
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 02901, Námestovo
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01, Michalovce | Hodnotiaca správa 2021
ŠI Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 97590, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212, Kapušany | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Adyho 6, 94301, Štúrovo
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 40, 04137, Košice-Juh | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, P. J. Šafárika 3, 97101, Prievidza
Spojená škola, Kostolné námestie 28, 06001, Kežmarok | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54, Turzovka | Hodnotiaca správa 2021
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 82375, Bratislava-Ružinov
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 08001, Prešov
Základná škola, Vrútocká 58, 82104, Bratislava-Ružinov | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 91954, Dobrá Voda
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, 02001, Púchov | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ sv.Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07101, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 08256, Pečovská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium bilingválne, T.Ružičku 3, 01001, Žilina
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601, Humenné
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Horná, 13, 94106, Komjatice | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa, 17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola, Hlavná 2, 01009, Žilina-Bytčica | Hodnotiaca správa 2021
Škol. internát pri SŠ, Rosinská cesta 4, 01008, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium Ľ.Š., Hronská 1467/3, 96049, Zvolen | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Park Angelinum 8, 04215, Košice-Staré Mesto | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola, Važecká 11, 08005, Prešov | Hodnotiaca správa 2021
Ivana Jencikova, Masarykova 27, 071 01, Michalovce
Spojená škola Piešťany, Valová 40, 92101, Piešťany | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Hlavná 10, 93538, Lok
Špeciálna základná škola , Hlavná 157, 94701, Zelený Háj, Hurbanovo
Špeciálna základná škola - elokované triedy Dulovce, Zelený Háj, Hlavná 157, 94701, Hurbanovo
SOŠ ekonomická, Stojan 1, 05201, Spišská Nová Ves
Špec.základná škola, Mládežnícka 3, 97703, Brezno
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01, Myjava | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna základná škola , A.Sládkoviča 24, 96681, Žarnovica
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601, Humenné
Základná škola Sľažany, Sľažany 122, 95171, Sľažany
Špec. základná škola, M. R. Štefánika 83, 07501, Trebišov | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s materskou školou, Jasová č. 7, Jasová 7, 94134, Jasová
Základná škola, Mierová 67 , Mierová 67 , 937 01, Želiezovce | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 05342, Krompachy | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, 05311, Smižany
Základná škola , Základná škola Alexandra Pavloviča, 08901, Svidník | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Letná 14, 04923, Nižná Slaná
Školský internát, Považská 7, 04011, Košice-Západ
Základná škola, Fatranská 14, 94901, Nitra
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147, Liptovský Mikuláš
SŠ - Špeciálna ZŠ, Pribinova 16/1, 90101, Malacky
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola - ŠZŠ, Tehelná 23, 08271, Lipany
Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52, Veľká Lomnica
Stredná odborná škola, Športová ulica 675, 91601, Stará Turá
Špec.základná škola, Nám.Republiky 62, 04916, Jelšava
Základná škola, Bukovecká 17, 04012, Košice-Nad jazerom | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Sládkovičova 487, 04922, Gemerská Poloma
Základná škola s MŠ, Pionierska 697, 90845, Gbely | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium J.M.Hurbana, Ul.17.novembra 1296, 02201, Čadca
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01, Bardejov
Základná škola, Školská 1123/29, 95701, Bánovce nad Bebravou
Základná škola , Ústredie 976, 02322, Klokočov
Súkromná ZŠ, Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Základná škola, Ľubica 1, Školská 1, 05971, Ľubica
Základná škola s materskou školou, Železničná 245, 04816, Jelšava | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium Andreja Kmeťa , Kolpašská 1738/9, 969 17, Banská Štiavnica
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433, 916 23, Pobedim
Školský internát, Fatranská 3321/22, 01008, Žilina
Základná škola, Námestie kpt. Nálepku 12, 08204, Drienov
Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola internátna Prakovce, Breziny 256, Prakovce , 055 62, Prakovce | Hodnotiaca správa 2021
Centrum poradenstva a prevencie, J. Vuruma č.2, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
Hotelová akadémia, Československej brigády 1804, 03101, Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 95320, Zlaté Moravce | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola, Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce, Duchnovičova 506, 06801, Medzilaborce
Základná škola, Ul. 8.mája 640/39, Ul.8. mája 640/39, 089 01, Svidník
Základná škola Hodruša-Hámre, Hodruša.Hámre 227, 96661, Hodruša-Hámre
Spojená škola, Športovcov 1461/17 Puchov, Športovcov 1461/17, 02001 Puchov, 02001, Puchov
Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 05201, Spišská Nová Ves
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, 92203, Vrbové
SOŠ pre sluch.postihn.i, Kutnohorská 675/20, 96701, Kremnica | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Divín, Lúčna 8, 98552, Divín
Základná škola, Sokolíkova 2, 84101, Bratislava-Dúbravka
Základná škola s MŠ, Tekovská Breznica 700, 96652, Tekovská Breznica
Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 99001, Veľký Krtíš | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Školská 28, 08233, Chminianska Nová Ves | Hodnotiaca správa 2021
ZŠ s MŠ J.Holčeka, Dolný Ohaj 583, 94143, Dolný Ohaj
Základná škola s materskou školou, Dedinka č.142, 94150, Dedinka
Základná škola s MŠ, Urmince 298, 95602, Urmince
Základná škola s MŠ, Školská ulica 16, 95148, Jarok | Hodnotiaca správa 2021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 93401, Levice
Súkr.str.odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37, 04022, Košice-Dargov. hrdinov
Spojená škola Kráľovnej pokoja , Na Závaží 2, 010 01, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Odborné učilište internátne, Levočská 24, 06401, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Ulica Hlavná 200/15 Hôrky, 01004, Hôrky | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Malonecpalská ul.206/37, 971 01, Prievidza | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Hutnícka 16, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, 97646, Valaská
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, 93212, Veľký Meder | Hodnotiaca správa 2021
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001, Košice-Juh
Diagnostické centrum, Skalka 36, 01311, Lietavská Lúčka
Základná škola, Ústredie 760, 02301, Oščadnica
Základná škola s Materskou školou, Lúčky 521, 03482, Lúčky
Základná škola, Rybany 355, 95636, Rybany
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, 95701, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica, Nemocničná 987/2, 01701, Považská Bystrica
Základná škola, Dudova 2, 85102, Bratislava-Petržalka
ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše, Lutiše 65, 01305, Lutiše
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Ul. biskupa Királya 5, 945 01, Komárno
Monika Marjová, Tulipánová, 07101, Mesto
Gymnázium, Golianova 68, 94901, Nitra | Hodnotiaca správa 2021
Cirkevná ZŠ Ž.Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, 94201, Šurany
Základná škola s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 99102, Dolná Strehová | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola , J. Fabiniho 3, 05201, Spišská Nová Ves
Stanislava Halaj, Jesenského 42, 960 01, Zvolen
Základná škola, Kovarce 164, 95615, Kovarce
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 01701, Považská Bystrica
Základná škola , Školská 10, 04420, Malá Ida
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 07501, Trebišov
Stredná zdravotnícka škola - EKI, Námestie 1. mája 1, 04801, Rožňava | Hodnotiaca správa 2021
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 1, 04001, Košice-Staré Mesto
Obchodná akadémia D. M. Janotu , Ulica 17. novembra 2701, 02201, Čadca
Stred. zdravot. škola, J.G.Tajovského 24, 97429, Banská Bystrica | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna základná škola internátna, Viničná 12, 986 01, Fiľakovo
Spojená škola, Železničná 131, 05952, Veľká Lomnica | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 086 45, Marhaň | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 07101, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola , Vrbická 632, 03101, Liptovský Mikuláš
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801, Trstená
Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 0, Žilina
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, 05001, Revúca | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Komenského 495/33, 02901, Námestovo | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Komenského 10, 03853, Turany | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Nové Sady 176, 95124, Nové Sady
Odborné učilište internátne , Námestie sv. Ladislava 1791/14, 95115, Mojmírovce
Základná škola, Čaklov 495, 09435, Čaklov | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, 98401, Lučenec
Základná škola s materskou školou, Školská 1, 94145, Maňa | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Mládežnícka 22, 93601, Šahy
Základná škola s MŠ, Kotešová 378, 01361, Kotešová
Špec. základná škola, Mierová 166/171, 05921, Svit
Spojená škola, Školská 212, 92521, Sládkovičovo
Spojená škola internátna , Zeleného stromu 8, 048 01 , Rožňava
Špec.základná škola, Zvolenská cesta 2396/39, 98401, Lučenec | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ obchodu a sližieb, Ul. 1. mája 1264, 02001, Púchov
ZŠ Masarykova , Masarykova 19/A,, 04001, Košice | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Vyšný Koniec 969, 02313, Čierne | Hodnotiaca správa 2021
SSOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, 94905, Nitra
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Šišov, Šišov 74, 95638, Šišov | Hodnotiaca správa 2021
ŠZŠ s MŠ, J. Vojtaššáka 13, 010 08, Žilina
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 94901 Nitra, 94901, Nitra
Základná škola, Školská 790, 03232, Východná | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola - Školský internát, Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok, 03401, Ružomberok | Hodnotiaca správa 2021
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 94201, Šurany
Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina, Svätoplukova 38, 90027, Bernolákovo
Špec.základná škola, Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
Gymnázium Antona Bernoláka v Senci, Lichnerova 69, 90301, Senec
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
Základná škola s MŠ, Krivany 1, 08271, Krivany
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 03852, Sučany | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Veľké Uherce 145, Veľké Uherce 145, 95841, Veľké Uherce
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 97251, Handlová
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 02201, Čadca
Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, 03401, Ružomberok | Hodnotiaca správa 2021
Cirkevne gymnázium, Radničné námestie 271/8, 05201, Spišská Nová Ves
Základná škola, Jelenecká 72 , 951 01, Nitrianske Hrnčiarovce
Spojená škola, J. Fabiniho 3, 05201, Spišská Nová Ves | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola Pavlovce nad Uhom, Kapušianska 2, 072 14, Pavlovce nad Uhom
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, 040 01, Košice
Základná škola s MŠ, Veľké Ludince 390, 93565, Veľké Ludince | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s materskou školou, č.142, 94150, Dedinka
Základná škola s MŠ, Školská 684, 05333, Nálepkovo | Hodnotiaca správa 2021
Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 08001, Prešov | Hodnotiaca správa 2021
ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja , Námestie Kráľovnej pokoja č.4, 08001, Prešov
Základná škola pri LVS, Čakany 7, 93040, Čakany
Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 09431, Hanušovce nad Topľou
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 90845, Gbely
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, 01003, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola , Školská 531/29, 08221, Veľký Šariš
ZŠ , Kúpeľná 2, 080 01, Prešov
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001, Žilina | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Školská 1003, 92572, Selice
SOŠželezničná, Palackého 14, 04001, Košice-Staré Mesto
Základná škola, Starozagorská 8, 040 23, Košice-Sídlisko KVP
Súkromná základná škola ako súčasť Súkromného liečebno-výchovného sanatória, Diaľničná cesta 3, 90301, Senec | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Centrum I 32, Dubnica n/V 018 41, 01841, Dubnica n/Váhom
Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01, Spišská Belá | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s materskou školou, Krtíšska 26, 99122, Bušince
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 05839, Poprad
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 92601, Sereď
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420 , 085 01, Bardejov | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101, Šamorín
Stredná odborná škola , Komenského 12, 07501 Trebišov, 07501, Trebišov
Str. zdravotnícka škola, Lipová 32, 06683, Humenné | Hodnotiaca správa 2021
ŠZŠ, Tyršova 1, 073 01 , Sobrance | Hodnotiaca správa 2021
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 4, 96001, Zvolen | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola Masarykova 24, Prešov, organizačná zložka SOŠ podnikania, Masarykova 24, 08179, Prešov
Základná škola s materskou školou, č.364 , 93568, Čaka
Základná škola Zákopčie, Stred 957, 02311, Zákopčie
Základná škola Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1, 04023, Košice-Sídlisko KVP
Špec.zákl.škola s VJM, Hviezdoslavova 24, 97901, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ, Plavnica 244, 06545, Plavnica
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, 94201, Šurany
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L.Svobodu 4, 97409, Banská Bystrica | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101, Malacky
Špeciálna základná škola , Mierová 166/171, 059 21, Svit | Hodnotiaca správa 2021
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 84524, Bratislava
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku , M. R. Štefánika 432, 01303, Varín
Spojená škola internátna s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Slovanská 1415/7, Slovanská 1415/7, 01707, Považská Bystrica
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01, Humenné | Hodnotiaca správa 2021
Špec. základná škola, Kostolná 303/18, 05995, Toporec
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Petra Jilemnického 94/3, 05001, Revúca
SOŠ drevárska, Pílska 7, 95501, Topoľčany
Obchodná akadémia , Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 01401, Bytča
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava-Ružinov
Špec.základná škola, Zápotockého 127, 98101, Hnúšťa
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 93405, Levice | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 95704, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Komenského 2, 922 03, Vrbové | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna zákl.škola i., Švermova 1, 97646, Valaská
Základná škola s MŠ, Zborov nad Bystricou 604, 02303, Zborov nad Bystricou
Základná škola s materskou školou Hontianske Tesáre, Hontianske Tesáre, 148, 962 68, Hontianske Tesáre | Hodnotiaca správa 2021
Tatiana Olbertová, M.Hattalu 2149, 02601, Dolný Kubín
Spojená škola - ŠZŠ, Nová 803, 04925, Dobšiná | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna, Kláštorná 2, 06503, Podolínec | Hodnotiaca správa 2021
Špec. základná škola s materskou školou, Lipová 622, 02401, Kysucké Nové Mesto | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 95801, Partizánske
Základná škola, časť Čápor 1085, 95117, Cabaj - Čápor | Hodnotiaca správa 2021
ZŠ s MŠ, Dolné Zelenice, 92052, Dolné Zelenice 109
SOŠ technická, F. Lipku 2422/5, 92001, Hlohovec | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Janka Kráľa 1, 01851, Nová Dubnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 02201, Čadca
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61, Tisovec
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 97681, Podbrezová
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, 97701, Brezno | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ hotel.služ. a obch., Zdravotnícka 3, 94051, Nové Zámky
Špec.základná škola, Hutníkov 302, 96501, Žiar nad Hronom
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM, Nám. slobody 141, 98002, Jesenské | Hodnotiaca správa 2021
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01, Humenné
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95501, Topoľčany
Základná škola, Lipová 2, 01501, Rajec
Špeciálna základná škola , Kováčska 12, 05601, Gelnica | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Školská 165, 92003, Hlohovec-Šulekovo
Základná škola, Šrobárova 20, 08001, Prešov
Súkromná spojená škola, Družby 554/64, 97681, Podbrezová
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 911 34, Trenčín
Základná škola Ágostona Pongrácza s VJM, Školská 964, 92585, Neded
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 04001, Košice-Staré Mesto
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. P. Tótha 31, 90501, Senica
Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 81484, Bratislava-Staré Mesto
SOŠ technická, Komenského 496/37, 02901, Námestovo
ZŠ Kysak, Kysak 210, 04481, Kysak
Základná škola, Zarevúca 18, 03401, Ružomberok
Špeciálna základná škola - Speciálís Alapiskola, Krátka 11, 92701, Šaľa
Spojená škola, Slnečná 421, 05914, Spišský Štiavnik | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Školská 339/2, 07614, Michaľany
Základná škola s MŠ, Košarovce 16, 09406, Košarovce | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola J. Kráľa, Mládežnícka 24, 93601, Šahy
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 05801, Poprad
ZŠ Karpatská , Ul. Karpatská 803/11, 08901, Svidník
Základná škola, Bernolákova 16, 04011, Košice-Západ
Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101, Šamorín
Základná škola, Lúka 135, 91633, Lúka
Základná škola, SNP 5, 94201, Šurany | Hodnotiaca správa 2021
SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 03401, Ružomberok | Hodnotiaca správa 2021
Praktická škola, P. Mudroňa 46, 03601, Martin
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 93101, Šamorín
SPŠ stavebná- ÉKI, Konkolyho 8, 94701, Hurbanovo | Hodnotiaca správa 2021
Odborné učilište int., Šrobárova 20, 05801, Poprad
Základná škola s MŠ, Školská 290, 03496, Komjatná | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Hlavná 320/79, 04417, Slanec
Základná škola s MŠ, Tuhrina 4, 08207, Tuhrina | Hodnotiaca správa 2021
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, 05401, Levoča
Základná škola s MŠ, M. Nešporu 12/1, 97245, Bystričany
Základná škola, Komenského 1962/8, 07501, Trebišov
Základná škola, Veľká Ida 1, 04455, Veľká Ida
Základná škola s MŠ Štefana Náhalku, Ul.Štefana Náhalku 396/10, 05940, Liptovská Teplička
Základná škola, Pionierov 1, 04801, Rožňava
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 96001, Zvolen | Hodnotiaca správa 2021
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietských hrdinov 80, 089 01, Svidník | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Bernolákova 5, 90851, Holíč
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 92447, Galanta
Súkromná spojená škola Štúrovo, OZ Súkromná obchodná akadémia Nitra, Štúrova 22, 94901, Nitra
Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, 97101, Prievidza
Základná škola, Lipová 13, 05201, Spišská Nová Ves
Školský internát, Medická 2, 04011, Košice | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 93401, Levice
SOŠ elektrotechnická, ul. Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, 05951, Poprad
Základná škola, Bátorove Kosihy 892, 94634, Bátorove Kosihy | Hodnotiaca správa 2021
Špec.základná škola, Obrancov mieru 879/9, 96212, Detva
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326, Radoľa 326, 02336, Radoľa
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, 951 97, Žitavany
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, 04517, Moldava nad Bodvou
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 98403, Lučenec
Základná škola, Zimné 96, 05323, Rudňany
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 04023, Košice-Sídlisko KVP | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Bystrany 13, 05362, Bystrany | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium, Komenského 1357, 02404, Kysucké Nové Mesto
Základná škola G. Drozda s materskou školou Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 395, 97232, Chrenovec-Brusno | Hodnotiaca správa 2021
Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, 05801, Poprad
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680, Martin
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, 03401, Ružomberok
ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 90089, Častá | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Rabčická 410, 02944, Rabča
SOŠ technická, Partizánska 1, 07192, Michalovce
ZŠ Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01, Dolný Kubín | Hodnotiaca správa 2021
Špeciálna základná škola , Inžinierska 24, 04011, Košice
Základná škola s MŠ, Mierové nám. 10, 92551, Šintava
Stredná odborná škola, Bystrická 4, 96681, Žarnovica
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 94901, Nitra
ZŠ s MŠ, Ul. Školská 42/22, 05919, Vikartovce | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola s MŠ, Pod Kláštorom 158, 96653, Hronský Beňadik | Hodnotiaca správa 2021
ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, 96212, Detva | Hodnotiaca správa 2021
Obchodná akadémia, Dudova 4, 85102, Bratislava-Petržalka
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 02341, Nesluša
Stredná zdravotnícka Márie Terézie Schererovej v Ružomberku , Dončova 7, 03401, Ružomberok
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 05921, Svit
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 07301, Sobrance
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 97401, Banská Bystrica
Odborné učilište internátne, Gottwaldova 70/43, 99106, Želovce
Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 0, Želovce
Základná škola s MŠ, Ulica pod Chočom 550, 03481, Lisková
Základná škola , Dolná Mariková 470, 018 02, Dolná Mariková | Hodnotiaca správa 2021
Základná škola, Majcichov 536, 91922, Majcichov | Hodnotiaca správa 2021
Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, 92601, Sereď
ZŠ s MŚ, Vydrník 121, Vydrník, 05914, Vydrník | Hodnotiaca správa 2021