element10s

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2020 a vyvrcholí 1. decembra 2020 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

Ďakujeme za podporu kampane.
Rádio Regina o Svetovom dni boja proti AIDS – 1.december 2020 RELÁCIA TU

 

 

SEPTEMBER 2020

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2020

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2020

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2020

VŠETKY AKTIVITY