Do sedemnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa mohli školy a školské zariadenia zapojiť aktivitami v čase od 4. septembra do 1. decembra 2023. Ďakujeme. 

DECEMBER 2023

1. december Svetový deň boja proti AIDS – KONFERENCIA v Žiline

Konferencia sa uskutoční 1.decembra 2023 na MÚ Žilina v spolupráci s mestom Žilina. POZVÁNKA TU
PROGRAM:

Na Svetový deň boja proti AIDS, ktorým je 1. december, vyvrcholil sedemnásty ročník kampane Červené stužky, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou a preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň sa uskutočnila pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Regionálneho úradu školskej správy v Žiline a mesta Žiliny. Vďaka podpore mesta Žilina sa 1. decembra 2023 na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo stretnutie viac ako 30 škôl a školských zariadení Slovenska. Za Regionálny úrad školskej správy v Žiline sa prítomným prihovorila Mgr. Janka Černická, odbornú prednášku na tému HIV/AIDS prezentoval MUDr. Lukáš Murajda, PhD. a tému psychického zdravia predstavili pracovníčky internetovej poradne iPčko. Počas stretnutia bola vyhodnotená výtvarná súťaž, a to v troch kategóriách (v  kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl).
      

Hodnotiaca správa sedemnásteho ročníka kampane Červené stužky 2023 TU
Finančná správa sedemnásteho ročníka kampane Červené stužky 2023 TU

Svetový deň boja proti AIDS – pripnite si červenú stužku

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 24.novembra do 1.decembra 2023.
 

 

1. december – Svetový deň boja proti AIDS na školách a školských zariadeniach Slovenska

Zviditeľnenie 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, sa uskutoční na školách a školských zariadeniach Slovenska, ku ktorému pozýva kampaň školy a školské zariadenia.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS na Gymnáziu sv. Františka v Žiline

SŠ Výtvarná súťaž ČERVENÉ STUŽKY

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže TU

ZOZNAM stredných škôl zapojených do súťaže TU 
VYHODNOTENIE TU
VÍŤAZNÉ PRACE  TU

ZŠ Výtvarná súťaž ČERVENÉ STUŽKY

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže TU

ZOZNAM základných škôl zapojených do súťaže TU
VYHODNOTENIE TU
VÍŤAZNÉ PRACE  TU

ŠZŠ Výtvarná súťaž ČERVENÉ STUŽKY

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže TU

ZOZNAM základných škôl zapojených do súťaže TU
VYHODNOTENIE TU
VÍŤAZNÉ PRACE  TU

Realizácia vyučovacej hodiny na tému HIV/AIDS

K príprave je možnosť využiť videá a materiály dostupné na webovej stránke kampane v časti NA STIAHNUTIE Online hodina alebo klasická vyučovacia hodina sa môže tiež stať súčasťou záverečnej správy zapojenej školy.
Typy na vyučovacie hodiny TU pdf 

Realizácia aktivít na zviditeľnenie 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS, a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste…  podľa aktuálnej  situácie napr. formou „živej červenej stužky, športovou aktivitou a ďalšími aktivitami. Aktivity zo škôl budú súčasťou Správy.
 

Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, centrá zaoberajúce sa problematikou HIV/AIDS … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám Informovaný súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, resocializačné zariadenia, centrá zaoberajúce sa problematikou látkových a nelátkových závislostí … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám Informovaný súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane, organizácie alebo iné odborné pracoviská zaoberajúce sa problematikou obchodovania s ľuďmi … podľa vlastného výberu. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

K prednáškam kampaň odporúča školám Informovaný súhlas rodičov.

►Dávame do pozornosti:
www.charita.sk/link

www.obchodsludmi.sk

www.novodobiotroci.sk

►Kampaň Medzinárodnej organizácie pre migráciu (od októbra 2014) http://www.bezpecnecestovanie.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi

►Kampaň Slovenskej katolíckej charity (od októbra 2014) http://www.twolittlegirls.org/ Kampaň je spojená s premietnutím kresleného filmu Two little girls – Dve malé dievčatá (film bol vytvorený pre kampaň Two little girls – Dve malé dievčatá, je nadabovaný do slovenského a rómskeho jazyka). Po premietnutí filmu môže škola zrealizovať workshop alebo diskusiu na tému obchodovanie s ľuďmi.

DVD Anjeli

Školy, ktoré film získali v 1. alebo 2. ročníku kampane ho môžu žiakom premietnuť podľa záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto školy, ktoré oň majú záujem, si ho môžu objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostol a tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie komunita Školských sestier sv. Františka, ktorá je medzinárodná. V súčasnosti tu pôsobí slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. List od sestier, detí a pacientov z Misie sv. Jána v Barbertone na stiahnutie TU.[.pdf]V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. „Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani utišujúce prostriedky im nezaberajú,“ hovorí sestra Františka. Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. [ Dokumentárny film 26 min., LUX communication 2004 ][ www.mojamisia.sk ]►Metodika prezentácie filmu (PDF)

DVD HIV/AIDS

DVD kampane s názvom „HIV/AIDS“ je pomôckou pre školy a školské zariadenia, pretože prináša odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej PhD. (vedúcej Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej fakulty UK v Martine) na tému HIV/AIDS. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.

DVD In Your Face

DVD s názvom „In yuor face“ kampaň získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový film v angličtine so slovenskými titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane Červené stužky. Je na nás, či sa filmom necháme inšpirovať.

„Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“

Metodika prezentácie filmu (.pdf)

DVD Príbehy anjelov

DVD kampane s názvom „PRÍBEHY ANJELOV“ je dokumentárnym filmom vytvoreným v šiestom ročníku kampane Červené stužky (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ 2012). Film je pokračovaním DVD Anjeli o Misii sv. Jána v Barbetone, ktorá sa stará o ľudí nakazených HIV a chorých na AIDS.

„Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to vážny vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si myslíte, že by ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na to hovorí zákon, ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh.“

Metodika prezentácie filmu Príbehy anjelov

Zorganizovanie aktivít

Zorganizovanie aktivít pre kampaň pomocou metodickej príručky kampane.

Metodická príručka – celá [.pdf]

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

Plagát vytvorený v roku 2021 TU

Rozoslanie propagačného materiálu kampane

Plagát a letáky budú zasielané na školy priebežne podľa možností organizátora a záujmu škôl a školských zariadení.

Aktivity v jednotlivých mesiacoch

SEPTEMBER 2023

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2023

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2023

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2023

VŠETKY AKTIVITY