Zameranie kampane

► na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS
► na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.
► na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV/AIDS.
► na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou
► na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi

Kampaňou chceme osloviť hlavne všetky školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj širokú verejnosť.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Šestnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebieha od 5. septembra 2022 a vyvrcholí 1. decembra 2022 – na Svetový deň boja proti AIDS. Ďakujeme za podporu kampane. PRÍHOVOR TU

obrazok10