Zameranie kampane

► na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS. ► na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. ► na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV/AIDS. ► na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou. ► na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Kampaňou chceme osloviť hlavne všetky školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj širokú verejnosť.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Kampaň Červené stužky vrcholí na 1. decembra  – na Svetový deň boja proti AIDS. Ďakujeme za podporu kampane.

obrazok10

© 2016 Červené Stužky | Web by GrafickePrace.sk
Nájdete nás aj na: