Súťaž - Živá Červená stužka


Text súťaže Živá Červená stužka kampane Červené stužky 2019 prosíme vložiť do uvedeného formulára. Fotografie (najviac dve - sú podmienkou ) prosíme nahrať ako prílohu.
Nahratím fotografií, ilustrácií a obrázkov dávate súhlas s ich zverejnením v rámci kampane Červené Stužky.

Formulár je možné uložiť iba raz! Školy ktoré nevyplnia text a uložia formulár nebudú zaradené do súťaže.