Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia zapojiť aktivitami v čase od 2. septembra do 1. decembra 2019

KÓD školy bol vygenerovaný ako jedinečný pre kampaň 2019 a zaslaný na kontaktnú e-mailovú adresu každej školy.

DECEMBER 2019

Prihláška – do 1. decembra 2019

Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch, o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2019. Ďakujeme.

► Prihlasovanie do kampane bolo ukončené. Ďakujeme.

1.december – Svetový deň boja proti AIDS – podpora kampane Červené stužky nosením červených stužiek

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 25.novembra 2019 do 1.decembra 2019.

1. 12. 2019 vyvrcholenie trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky – Deň boja proti AIDS na Gymnáziu sv. Františka v Žiline

► UKONČENÉ◄ Súťaž „Živá Červené stužka“

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste… „živou“ červenou stužkou. Odmenu získa dvadsať škôl a školských zariadení. Budeme uprednostňovať spoluprácu viacerých škôl. Popis a foto „živej“ červenej stužky“ prosíme zaslať do 1.12.2019 prostredníctvom registračného formulára kampane.
Vyhodnotenie súťaže bude do 10.12.2019. Odmena bude zaslaná poštou.

ZOZNAM zapojených škôl TU
VÍŤAZI TU

Plagát TU

► UKONČENÉ ◄ Súťaž „Reportáž pre Červené stužky“

Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré vytvoria a zašlú formou linku päť minútovú reportáž o priebehu kampane na škole do 5.12.2019. Vyhodnotenie súťaže bude do 10.12.2019 na webovej stránke kampane.

ZOZNAM zapojených škôl TU
VÍŤAZI TU

Plagát TU

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Záverečná správa trinásteho ročníka kampane


Hodnotiaca správa trinásteho ročníka kampane Červené stužky
TU
Finančná správa trinásteho ročníka kampane Červené stužky TU

Aktivity v jednotlivých mesiacoch

SEPTEMBER 2019

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2019

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2019

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2019

VŠETKY AKTIVITY