Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia zapojiť aktivitami v čase od 2. septembra do 1. decembra 2019

KÓD školy bol vygenerovaný ako jedinečný pre kampaň 2019 a zaslaný na kontaktnú e-mailovú adresu každej školy.

DECEMBER 2019

Prihláška – do 1. decembra 2019

Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch, o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2019. Ďakujeme.

Online prihlásenie do kampane

1.december – Svetový deň boja proti AIDS – podpora kampane Červené stužky nosením červených stužiek

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 25.novembra 2019 do 1.decembra 2019.

1. 12. 2019 vyvrcholenie trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky – Deň boja proti AIDS na Gymnáziu sv. Františka v Žiline

► UKONČENIE ◄ Súťaž „Živá Červené stužky“

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste… „živou“ červenou stužkou. Odmenu získa dvadsať škôl a školských zariadení. Budeme uprednostňovať spoluprácu viacerých škôl. Popis a foto „živej“ červenej stužky“ prosíme zaslať do 1.12.2019 prostredníctvom registračného formulára kampane.
Vyhodnotenie súťaže bude do 10.12.2019. Odmena bude zaslaná poštou.

Plagát TU

► UKONČENIE ◄ Súťaž „Reportáž pre Červené stužky“

Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré vytvoria a zašlú formou linku päť minútovú reportáž o priebehu kampane na škole do 5.12.2019. Vyhodnotenie súťaže bude do 10.12.2019 na webovej stránke kampane.

Plagát TU

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Hodnotiace správy zo škôl

Prosíme školy a školské zariadenia o zaslanie krátkej a výstižnej správy o priebehu kampane do 10.12.2019. Odporúčame: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5, najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení (fotografie nie sú podmienkou).

Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2020.

Záverečná správa trinásteho ročníka kampane

Organizátor kampane vytvorí záverečnú hodnotiacu a finančnú správu kampane a sprostredkuje jej zaslanie na školy a školské zariadenia do konca roka 2019.

Aktivity v jednotlivých mesiacoch

SEPTEMBER 2019

VŠETKY AKTIVITY

OKTÓBER 2019

VŠETKY AKTIVITY

NOVEMBER 2019

VŠETKY AKTIVITY

DECEMBER 2019

VŠETKY AKTIVITY