►Do desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia Slovenska zapojiť aktivitami podľa vlastného výberu a záujmu žiakov, žiackych rád, škôl, školských zariadení v čase od 4. 9. 2017 do 1. 12. 2017.

DECEMBER 2017

| FOTO + VYHODNOTENIE | 1.12.2017 vyvrcholenie jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky stretnutím škôl v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS

Pozývame školy a školské zariadenia na stretnutie do Žiliny dňa 1.12. 2017 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.

► Pozvánka: Pozvánka na 1.12.2017 do Žiliny

►Predpokladaný program: Harmonogram 1.12.2017 Žilina

Vyvrcholenie jedenásteho ročníka kampane Červené stužky

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra 2017, vyvrcholil v Žiline jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu – odboru školstva v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“) a mesta Žiliny organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá chce byť osvetovou a preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Do jedenásteho ročníka sa oficiálne zaregistrovalo vyše 500 škôl a školských zariadení Slovenska.

Mesto Žilina podporilo kampaň prostredníctvom zapožičania veľkej zasadačky Mestského úradu v Žiline, kde prišlo vyše 320 zástupcov zo 42 škôl a školských zariadení Slovenska. Za mesto Žilina prítomných privítala PhDr. Slavomíra Brezovská a za Okresný úrad, odbor školstva Mgr. Janka Černická, za Žilinský samosprávny kraj bola na stretnutí prítomná Ing. Dáša Žideková a za Gymnázium sv. Františka riaditeľka gymnázia Mgr. Lucia Kajanová. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.

Stretnutie začalo prezentáciou významného hosťa – Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa kancelária WHO na Slovensku na tému HIV/AIDS z pohľadu WHO.  Odbornú prednášku na tému HIV/AIDS spojenú s prezentáciou predniesol doc. MUDr. Jozefa Šuvada, ktorý sa prítomným prihovoril aj v mene Ministerstva zdravotníctva SR.

Druhá časť stretnutia sa začala pozvaním vyjadriť svoje spolucítenie s chorým na AIDS, a to krátkym tichom počas husľovej skladby. Potom boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v  kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku a Cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline všetkým ďakuje za prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením jedenásteho ročníka kampane. Informácie o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk  alebo na www.gsf.sk

Fotogaléria

cs17-112-foto

| 8.12.17 – VÝSLEDKY | 2. 12. 2017 ukončenie súťaže s názvom: „ŽIVÁ“ Červená stužka 2017

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sazamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste …živou“ červenou stužkou. Odmenu získa dvadsať aktívnych škôl a školských zariadení. Uprednostňujeme spoluprácu viacerých škôl. Popis „živej“ červenej stužky“ prosíme zaslať do 2. 12. 2017.

Plagát (PDF)
2.12.2017

Súťaž bola ukončená. Ďakujeme.

Zapojené školy

cs17-zivacs-zapojene

| 8.12.17 – VÝSLEDKY | Olympiády zdravia a bezpečnosti v školách

Olympiáda zdravia a bezpečnosti v školách 2017 je ukončená.
► Zoznam zapojených škôl nájdete TU (PDF)

| VÝSLEDKY | Výtvarná súťaž „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“

| VÝSLEDKY | Súťaž „Športom pre Červené stužky“

Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré si vyberú jeden typ športu a zrealizujú školský športový turnaj so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov a zamestnancov. Vyhodnotenie súťaže bude 1.12.2017 na stretnutí v Žiline, kde sa uskutoční vylosovanie 20-tich športovo aktívnych škôl.

Podmienky olympiády a plagát (PDF)
do 24.11.2017

Zapojené školy

cs17-sportom-skoly

| UKONČENÉ | Správy zo škôl

Prosíme školy a školské zariadenia o zaslanie krátkej a výstižnej správy o priebehu kampane do 8.12.2017.

Správa: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5 a najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení – fotografie nie sú podmienkou.
Správu prosíme zasielať prostredníctvom formulára webovej stránky kampane.

Online systém na vloženie správ do systému bude spustený v Novembri 2017!

Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2018.

Zasielanie správ o priebehu kampane bolo ukončené. Ďakujeme.

1.12.2017 ukončenie prihlásenie sa do kampane

Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme.

1.december – Svetový deň boja proti AIDS – podpora kampane Červené stužky nosením červených stužiek

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 27.novembra 2017 do 1.decembra 2017.

1.12.2017 vyvrcholenie jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky – Deň boja proti AIDS na Gymnáziu sv. Františka v Žiline

Deň boja proti AIDS na Gymnáziu sv. Františka v Žiline.

1.12.2017 zverejnenie výsledkov výtvarných súťaží a vylosovanie víťazov súťaže Športom pre Červené stužky

Doplníme v deň konania akcie.

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Záverečná správa jedenásteho ročníka kampane

Organizátor kampane vytvorí záverečnú hodnotiacu a finančnú správu kampane a sprostredkuje jej zaslanie na školy a školské zariadenia do konca roka 2017.